17 december 2018 Nieuws

Digitale erfenis

Digitale erfenis regelen? Dan bent u bij Abma Schreurs aan het juiste adres. Een steeds groter deel van ons leven speelt zich online af. We zijn actief op social media, maken gebruik van online opslagdiensten voor fotos of documenten en hebben bij steeds meer winkels een online account. Veel mensen vergeten dat als zij offline overlijden, zij online in principe gewoon doorleven. Dit kunt u dus regelen met een digitaal nalatenschap.

Wat is mijn digitale erfenis?

Uw digitale erfenis bestaat enerzijds uit uw online leven: social media profielen, e-mailaccounts, cloud accounts voor opslag van fotos en documenten en online accounts bij winkels en streamingdiensten. Ook online tegoeden, online schulden en cryptomunten maken deel uit van uw digitale erfenis.

Anderzijds bestaat uw digitale erfenis uit uw tastbare bezittingen, zoals telefoons, laptops, tablets, usb-sticks en externe harde schijven. Deze apparaten geven toegang tot uw online leven, maar er staan vaak ook persoonlijke gegevens, fotos en belangrijke documenten op.

Waarom zou ik mijn digitale erfenis regelen?

Als u niets regelt bestaat de kans dat u, als u komt te overlijden, online gewoon doorleeft. Bijvoorbeeld omdat uw nabestaanden niet van uw online leven op de hoogte zijn. Maar ook als zij dat wel zijn en met uw digitale erfenis aan de slag willen, blijkt dat meestal niet eenvoudig. Nabestaanden beschikken vaak niet over de gebruikersnamen, inlogcodes en wachtwoorden, en hebben dus geen toegang tot uw online leven.

Waarschijnlijk kunnen zij best een aantal accounts opzeggen zonder die codes en wachtwoorden, maar dat is vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces. Ook kunnen zij specialisten inschakelen om toegang te forceren, maar dat is vaak weer kostbaar. U doet er dus goed aan om uw digitale erfenis te regelen.

Hoe regel ik mijn digitale erfenis?

U kunt uw digitale erfenis in uw testament regelen. Daarmee geeft u een juridische basis aan degene die uw digitale erfenis afwikkelt. In uw testament beschrijft u uw online leven en wat ermee moet gebeuren als u bent overleden. U kunt er ook een vertrouwenspersoon (executeur) in aanwijzen, die uw digitale erfenis naar uw wensen afwikkelt.

Voordat u nu meteen uw testament laat aanpassen of een nieuw testament laat opstellen, adviseren wij u om eerst goed na te denken over de volgende vragen:

Wat moet er na mijn dood gebeuren met mijn profielen op social media?

U kunt er voor kiezen om ter nagedachtenis online door te leven, maar u kunt er ook voor kiezen om uw profielen laten verwijderen. Sommige social media, zoals Facebook, hebben een speciale herdenkingsstatus.

Welke online accounts heb ik en wat moet ermee gebeuren? Het is belangrijk dat zoveel mogelijk online accounts (bijvoorbeeld bij winkels, bezorgdiensten en streamingdiensten) zo snel mogelijk worden opgeheven, om te voorkomen dat abonnementen doorlopen of uw digitale identiteit misbruikt kan worden. Daarnaast moet u nadenken aan wie u uw online tegoeden (zoals cryptomunten) na wilt laten.

Welke fotos, videos en documenten wil ik mijn nabestaanden nalaten?

Waar bewaar ik mijn gebruikersnamen, inlogcodes en wachtwoorden? Als de executeur met uw digitale nalatenschap aan de slag gaat is het namelijk wel handig als hij overal toegang toe heeft. Maakt u dus een overzicht. U kunt dit overzicht vast laten maken aan uw testament. De praktijk leert echter dat wachtwoorden periodiek (moeten) worden gewijzigd en zon overzicht dus snel veroudert. U kunt dit overzicht ook zelf bewaren. Denkt u daarbij wel goed aan de beveiliging van de gegevens. Bewaar het overzicht fysiek in een kluis of goed versleuteld in een digitale omgeving. Er bestaan tegenwoordig ook beveiligde apps voor. Zorg er in ieder geval wel voor dat u in uw testament aanwijzingen opneemt voor de executeur, zodat hij weet waar hij het overzicht kan vinden en hoe hij toegang kan krijgen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw offline of online nalatenschap? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook