20 januari 2008 Nieuws

Een nieuw jaar dient zich aan. Daarmee ook nieuwe wetgeving. Elk jaar veranderen namelijk wetten en regels, zo ook in 2008.

De notaris is op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen en informeert u graag nader over de gevolgen voor uw situatie.

  1. Vanaf 2008 moet een eigenaar van een woning bij de verkoop een energielabel (officieel genoemd: energieprestatiecertificaat) aan de koper verstrekken. Deze verplichting wordt door ons vastgelegd in de koopovereenkomst. Ook zien wij er op toe dat de gemaakte afspraken over het energielabel worden nageleefd. Niet alleen vanwege het energielabel is het verstandig de koopovereenkomst door ons te laten opstellen: wij adviseren de koper én verkoper over diverse wederzijdse rechten en plichten.
  2. Ook in 2008 is het fiscaal aantrekkelijk om te schenken. Wij kunnen u informeren en adviseren over de diverse mogelijkheden. Op onze website vindt u daar meer informatie over.
  3. Goed-doel-instellingen betalen (als zij aan de voorwaarden voldoen) bij giften, erfenissen en andere donaties geen schenkings- of successiebelasting. Iedere goed-doel-instelling moet vanaf 1 januari 2008 voor deze fiscale voorzieningen een beschikking hebben van de Belastingdienst. Voor kerkgenootschappen wordt een landelijke regeling voorbereid.
    De beschikking is niet alleen van belang voor de instelling zelf, maar ook voor degenen die aan de instelling een bedrag willen schenken. Deze schenkingen zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Hieronder valt ook de toezegging in termijnen, de lijfrenteschenking, die onder meer als voorwaarde heeft dat deze in een notariële akte moet zijn vastgelegd.
  4. De wetgeving met betrekking tot de personenvennootschappen (dit zijn de maatschap, vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap) wordt ingrijpend gewijzigd. Het besluitvormingsproces hierover in de Eerste en Tweede Kamer is bijna rond. De nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor beroepsbeoefenaren, zoals samenwerkende fysiotherapeuten, (dieren)artsen, samenwerkende boerenen ondernemers die nu al via een (agrarische) maatschap, v.o.f. of c.v. samenwerken.
  5. Naar verwachting wordt halverwege 2008 het systeem van het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingrijpend aangepast. Hierdoor is een aantal beroepen en bedrijven die voordien niet in het handelsregister hoefden te worden ingeschreven wél verplicht tot registratie. Dus ook advocaten, psychologen en fysiotherapeuten, landbouw- en visserijbedrijven en straathandelaren, overheidsinstanties, kerkgenootschappen en verenigingen van appartementeigenaren moeten zich voortaan inschrijven. (Rechts)personen die een onderneming uitoefenen, zijn bovendien verplicht om het handelsregisternummer niet alleen op hun briefpapier maar ook in emailberichten te vermelden.

In 2008 staat ons kantoor graag weer voor u klaar met juridische raad en daad, bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of trouwen, een testament wilt maken, uw bedrijf overdraagt, een nieuw huis koopt of bij alle andere zaken die u aan de notaris toevertrouwt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook