Hoe werkt het klantenportaal?

Wanneer u bent ingelogd, ziet u drie categorieën, te weten: “Dossiers“, “Acties” en “Mijn gegevens“.

Dossiers

De categorie toont voor u toegankelijke dossier(s).
Het cijfer geeft het aantal dossiers aan. Door te klikken op “Dossiers” wordt een vervolgscherm geactiveerd.

Na het openen worden er een viertal subcategorieën getoond, waarin de diverse documenten/informatie is verdeeld, te weten: “Voortgang”, “Documenten”, “Correspondentie” en “Door mij aangeleverde documenten”.

Voortgang (Nog niet actief)

Hier worden de door ons notariskantoor gepubliceerde voortgangsindicaties weergegeven.

Documenten

Hier worden de door ons notariskantoor gepubliceerde documenten getoond. Bijvoorbeeld het “concept van de akte” of een “declaratie”.

Correspondentie

Hier worden de door ons notariskantoor gepubliceerde brieven en/of e-mailberichten getoond.

Door mij aangeleverde documenten

Overzicht van door u ingevulde vragenlijsten en/of aangeleverde documenten zoals een kopie van een legitimatiebewijs.

Aanleveren van documenten kan alleen als ons notariskantoor daartoe een verzoek heeft gedaan d.m.v. “Acties”.

Acties

Overzicht door u uit te voeren acties. Het cijfer geeft het aantal acties weer. Bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijst en/of het aanleveren van documenten.

Vragenlijst

Wanneer bij een formulier voor “Invullen” gekozen wordt, zal er een vragenlijst doorlopen worden. U mag tussentijds het beantwoorden stoppen mits u op de knop “volgende” klikt om de ingegeven antwoorden te beantwoorden. Op een ander moment kunt u het beantwoorden van de vragen voltooien.

Na het voltooien wordt het resultaat getoond met de mogelijkheid tot printen.

In het dossier waar het verzoek is gedaan, kunt u onder “Door mij aangeleverde documenten” het pdf-bestand terugvinden. Dit document kunt u te allen tijde downloaden.

Upload verzoek

Wanneer een “Upload verzoek” wordt geopend, kunt u een bericht lezen wat er van u verwacht wordt om aan te leveren.

U kunt één of meerdere documenten toevoegen aan het verzoek.

Onder het kopje “Geüpload” ziet u het bestand/de bestanden die u toevoegt.

Eventueel kunt u een bestand verwijderen indien deze niet juist is.

Na het toevoegen het bestand/de bestanden dient u dit te bevestigen.

Zolang u niet op “Bevestigen” klikt, zullen de bestanden niet verstuurd worden naar ons notariskantoor.

Mijn gegevens

Onder “Mijn gegevens” kunt u het volgende instellen:

Instellen taal
Keuze: Nederlands en Engels. Na het uitloggen zal de taalkeuze van toepassing zijn.

2-staps verificatie
Als extra beveiliging voor het inloggen op het klantenportaal kunt u 2-staps verificatie instellen.

Na het ingeven van uw mobiele nummer ontvangt u vervolgens een sms-bericht met een code.

Na het ingeven van de code krijgt u nog een scherm met een herstelcode. Deze herstelcode heeft u nodig als uw mobiele nummer niet beschikbaar is en u wilt inloggen op het klantenportaal.

Notificaties
U kunt aangeven of u een e-mail (notificaties) wilt ontvangen als er nieuwe documenten zijn klaargezet, formulier(en) (=vragenlijst) zijn klaargezet of uploadverzoeken zijn gedaan. Aanzetten is aanbevolen.

Bent u als bedrijf ingelogd op het klantenportaal?

Zo ja, dan heeft u de mogelijkheid aan het bedrijfsaccount extra accounts toe te voegen. Dit kunt u doen onder het kopje “Accounts” | “Extra accounts”.