Hoe zijn de kosten van een akte opgebouwd?

Voordat u gebruik van een dienst maakt, is het fijn om te weten wat iets kost. Dit geldt ook voor de kosten van een notaris. Maar hoe zijn deze kosten eigenlijk opgebouwd, wat doet een notaris voor dit bedrag?

Omdat elke situatie anders is, is het lastig om vooraf een totale inschatting van de kosten te maken. Voor een goede berekening is veel informatie nodig. Op basis van deze informatie brengt de notaris een offerte uit. Let op: het kan zijn dat tijdens de behandeling van het dossier er werkzaamheden bijkomen die van tevoren niet bekend (kunnen) zijn. Dit bedrag kan dan niet in de oorspronkelijke offerte opgenomen worden, maar wordt wel berekend. Als dit tijdens het behandelen van uw dossier naar voren komt, wordt u zo spoedig mogelijk van de extra kosten op de hoogte gesteld.

Omdat de notaris begrijpt dat u op zijn minst een indicatie van de kosten wilt, wordt een offerte op basis van de dan bekende gegevens gemaakt. Door jarenlange ervaring, kan een goede inschatting van de kosten worden gemaakt, mede omdat er een aantal kosten zijn die van tevoren wél in te schatten zijn:

Honorarium notaris, de hoogte is afhankelijk van:

 • de aangeleverde informatie
 • specialisatie die nodig is voor het behandelen van het dossier
 • heeft het spoed?
 • eerste bespreking op kantoor
 • opmaken en toezenden van de conceptakte
 • het tekenen van de akte op kantoor of op locatie

Eventuele extra werkzaamheden

Deze kosten komen gedurende het behandelen van het dossier naar boven. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u een huis koopt dat in een nalatenschap zit. De notaris moet dan uitzoeken wie de erfgenamen zijn en of zij het huis mogen verkopen. Van extra werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende kosten wordt u op de hoogte gehouden. Vaak voorkomende extra werkzaamheden zijn:

 • aanpassingen in de akte
 • één of meerdere vervolgbespreking(en)
 • werkzaamheden omdat uw situatie daar om vraagt

Kosten die gemaakt moeten worden om zaken te registreren

 • recherche en inschrijving bij het Kadaster
 • inschrijving in het Centraal (Levens)testamentenregister
 • inschrijving huwelijksgoederen register
 • inzage in Gemeentelijke Basisadministratie

Vaste kosten van derden

 • Bijdrage kwaliteitsfonds notariaat

Voor elke akte wordt een bedrag van € 9.95 (incl.) in rekening gebracht voor het kwaliteitsfonds notariaat. Uit dit fonds worden onder andere de kosten voor tuchtrecht en toezicht op het notariaat betaald. Deze kosten draagt de notaris af aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Kosten die gemaakt moeten worden om zaken te registreren

 • recherche en inschrijving bij het Kadaster
 • kosten voor inschrijving in het Centraal (Levens)testamentenregister
 • inschrijving huwelijksgoederen register
 • kosten voor inzage Gemeentelijke Basisadministratie

BTW

Over onze diensten wordt 21% BTW gerekend.

Brochure afbeelding
Download brochure