Ik wil iemand tot voogd benoemen. Moet de voogd bij de ondertekening van de akte aanwezig zijn of moet ik de voogd van de benoeming op de hoogte stellen?

Nee, de voogd hoeft niet bij het ondertekenen van de akte aanwezig te zijn. De voogd hoeft de benoeming pas te aanvaarden als de situatie zich voordoet. Het is wel raadzaam om van tevoren te overleggen met de voogd.

Brochure afbeelding
Download brochure