In de hypotheekakte wordt naast het bedrag van de geldlening nog een bedrag genoemd waarvoor zekerheid wordt gegeven. Wat is dit voor bedrag?

De bank mag behalve voor het geleende geld ook nog zekerheid eisen voor achterstallige rente en eventueel te maken kosten. Bij gedwongen verkoop van het huis mogen deze achterstallige rente en kosten tot maximaal het genoemde bedrag vóór andere schuldeisers worden verhaald op de verkoopopbrengst.

Wilt u meer informatie? Lees dan alles over het hypotheekrecht.

Brochure afbeelding
Download brochure