Na het tekenen van de akte heb ik van de notaris een afschrift gekregen. Wat is dit?

Een afschrift is een gewaarmerkte kopie van de originele akte, waarop alleen de notaris zijn handtekening heeft gezet. Hiermee verklaart de notaris dat de tekst gelijk is aan de originele akte en dat de originele akte is getekend.