Waarom maakt Abma Schreurs gebruik van een klantenportaal?

Als notariskantoor werken wij met uw persoonsgegevens en andere vaak zeer vertrouwelijke informatie. Wij gaan uiteraard op een zeer zorgvuldige en zo veilig mogelijke manier om met deze gegevens. Het zal u niet ontgaan zijn dat hierin ook de wet en regelgeving steeds verder wordt aangescherpt en eisen stelt aan onder meer de wijze van communiceren en het beveiligen van gegevens die worden verzonden. De beroepsorganisatie van het Notariaat (KNB) is in dit verband van oordeel dat het onversleuteld verzenden van ontwerpakten en andere persoonlijke informatie per e-mail onvoldoende veilig is. Om uw gegevens goed te beschermen werkt Abma Schreurs daarom met een klantenportaal. In dit portaal worden de ontwerpakten en andere persoonlijke stukken geplaatst. De toegang tot uw stukken in het portaal is beveiligd met een persoonlijke toegangscode die u zelf aanmaakt. De extra stap die hierdoor nodig is om deze stukken in te zien, is dus een beveiliging om te zorgen dat een ander geen inzage heeft in deze stukken.

Uiteraard doen wij er alles aan om het werken met het portaal zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zodat uw gegevens goed zijn beschermd, maar ook goed toegankelijk zijn voor u. Mocht het gebruik aanleiding geven tot vragen of opmerkingen vernemen wij dat dan ook graag.

Brochure afbeelding
Download brochure