Waarom moet er een koopovereenkomst worden gemaakt?

Als u uw woning wilt verkopen dan eist de wet dat je hiervoor een geldige overeenkomst opstelt. Je kunt hiervoor een notaris inschakelen maar dat is niet verplicht. In Amsterdam is het wel verplicht dat de notaris de koopovereenkomst opstelt (Amsterdams model). In de koopovereenkomst kunnen bijvoorbeeld allerlei ontbindende voorwaarden opgenomen worden, zoals het voorbehoud van financiering.

In bepaalde gevallen is het echt niet verstandig om geen professioneel advies in te winnen. Bijvoorbeeld als sprake is van erfdienstbaarheden of als de woning (deels) is verhuurd. Let er ook op dat de eerste 3 werkdagen na het sluiten van de koopovereenkomst, wettelijk gelden als bedenktijd. De koper kan dan in alle gevallen zonder reden van de overeenkomst afzien.

Wilt u meer informatie? Lees dan alles over een huis kopen.

Brochure afbeelding
Download brochure