Wat is een aflosnota en waarom is die belangrijk?

Als uw woning verkocht wordt, dan moet u die vrij van hypotheken leveren aan de koper. Als er dus een bestaande hypotheek rust op de woning dan zal die moeten worden uitgeschreven bij het Kadaster (ook wel het royement genoemd) en daarvoor moet de geldgever van die hypotheek (de bank) toestemming geven. Dat zal de bank alleen doen als een eventuele restschuld wordt afgelost. Om te bepalen hoeveel die restschuld is en of de hypothecaire inschrijving kan worden doorgehaald, vraagt de notaris bij de bank om de zogenaamde aflosnota. Het duurt vaak enkele weken voordat de bank deze nota heeft opgesteld en afgeeft.

Brochure afbeelding
Download brochure