Wat is een B.V.?

B.V. staat voor Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een B.V. is een rechtspersoon die verplichtingen kan aangaan en rechten kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een koopovereenkomst met een klant of het aangaan van een huurovereenkomst met de verhuurder van een bedrijfspand. De B.V. is zelfstandig aansprakelijk en heeft een zelfstandig eigen vermogen.

Het eigen vermogen is opgedeeld in aandelen die in het bezit zijn van aandeelhouders. Bij een BV zijn alle aandeelhouders bekend en ingeschreven in een register. Dit kunnen zowel natuurlijke personen zijn als andere rechtspersonen (bijvoorbeeld een Holding BV als aandeelhouder van een werkmaatschappij). De aandeelhouders zijn persoonlijk in principe niet aansprakelijk voor het handelen van de B.V. Dit is een van de grote verschillen tussen het handelen als eenmanszaak en het handelen middels een B.V.

De B.V. wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Ook dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Hoe de B.V. is georganiseerd, wie welke stemrechten heeft, etc wordt geregeld in de oprichtingsakte en de statuten. De wet schrijft voor dat deze worden opgemaakt en vastgelegd in een notariële akte. De B.V. moet ook worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er zal door de fiscus direct een fiscaal nummer worden toegekend.

Brochure afbeelding
Download brochure