Wat is een hypotheek?

Hypotheek is een afkorting van een lening met hypothecaire zekerheid. Als u een hypotheek aangaat, dan betekent dat dat u geld leent voor de aankoop van bijvoorbeeld een huis en daarbij een hypotheekrecht vestigt. Het hypotheekrecht is een zekerheidsrecht voor de geldlener (bijvoorbeeld de bank). Als u de lening door omstandigheden niet meer kunt betalen, dan kan en mag de bank uw huis verkopen op een veiling om zo het geleende geld (of een groot deel daarvan) terug te ontvangen.

Wist u dat: Het woord hypotheek komt van het Griekse woord hupothèkè wat letterlijk betekent: het er-onder zetten; onderzetting, onderpand.

De lening

Bij de aankoop van een huis, is het gebruikelijk en vaak ook nodig dat u geld moet lenen bij de bank. U gaat langs bij de bank en maakt afspraken over het te lenen geld. Deze afspraken worden vastgelegd in een leningsovereenkomst. U ontvangt van de bank een offerte met alle afspraken over de lening zoals de rente die u betaalt, de rentevast periode en de aflossing van de lening. Door deze afspraken weet u wat u elke maand aan de bank moet betalen. In de offerte staat ook welke zekerheden de bank eist. De offerte is het aanbod van de bank voor de lening. Als u de offerte tekent, sluit u een leningsovereenkomst en zit u vast aan deze afspraken.

Een lening hoeft niet bij een bank afgesloten te worden, het kan ook bij bijvoorbeeld een familielid. Ook dan is het belangrijk om afspraken goed vast te leggen in een leningsovereenkomst. Denk daarbij niet alleen aan rente en aflossing, maar ook aan de gevolgen voor belastingen of hoe om te gaan met de terugbetaling als de geldlener onverhoopt komt te overlijden.

Het hypotheekrecht en andere zekerheden

De geldlener wil natuurlijk zo min mogelijk risico lopen dat hij het uitgeleende geld niet terug krijgt. Om zeker te weten dat de lening zoveel mogelijk wordt terugbetaald, stelt de bank eisen om dat risico zo laag mogelijk te houden. Die eisen waar u aan moet voldoen worden zekerheden genoemd. Als het risico van de bank laag is, is de bank bereid om u geld te lenen tegen een lage rente. Naast het hypotheekrecht kan de bank ook andere zekerheden eisen. Ook kan de bank een lagere rente aanbieden als u zelf extra zekerheden kunt geven (bijvoorbeeld Nationale Hypotheek Garantie (NHG)).

Hypotheekrecht

Het hypotheekrecht is een belangrijke zekerheid voor de bank. Hierdoor kan de bank de woning verkopen en heeft hij ook voorrang bij het betalen van schulden uit de verkoopopbrengst. Zo weet de bank zeker dat hij bijna altijd als eerste wordt betaald uit de verkoopopbrengst.

De voorrang die de geldlener heeft met het hypotheekrecht is ook een belangrijke reden om een hypotheekrecht te vestigen als u geld leent bij vrienden of familie. Als u in financiële problemen komt weet u hierdoor zeker dat die vrienden en familie worden terugbetaald vóór andere schuldeisers.

Wist u dat: de bank met het hypotheekrecht zelfs voorrang heeft op de belastingdienst?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een goed voorbeeld van een zekerheid die vaak niet verplicht is, maar wel zorgt voor een lagere rente is de Nationale Hypotheek Garantie. U betaalt bij het afsluiten van de hypotheek een premie aan het Waarborgfonds Eigen Woningen. In ruil daarvoor betaalt dat fonds uit aan de bank als de woning moet worden verkocht en de opbrengst lager is dan wat u op grond van de lening moet betalen aan de bank. De bank heeft hierdoor dus extra zekerheid dat de lening wordt afgelost en kan u een lagere rente bieden.

Let op. Het is niet zo dat u door de Nationale Hypotheek Garantie nooit met een restschuld kunt achterblijven. U moet aan het Waarborgfonds Eigen Woningen wel kunnen bewijzen dat u echt niet meer in staat was om de lening te betalen door omstandigheden waar u niet zelf voor heeft gekozen. Bijvoorbeeld door verlies van uw baan of door een echtscheiding.

Niet alle leningen komen in aanmerking voor Nationale Hypotheekgarantie. Voor meer informatie klikt u hier.

Wist u dat: de premie die u betaalt voor de Nationale Hypotheekgarantie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting?

Verzekeringen

De bank kan u verplichten om verzekeringen af te sluiten. Deze verzekeringen worden dan verpand aan de bank. Verpanden betekent dat u aan de bank een pandrecht geeft. Het pandrecht is ook een zekerheidsrecht. Door het pandrecht krijgt de bank zekerheid dat de uitkering van de verzekering wordt gebruikt voor de aflossing van de lening (of het herstellen van de woning).

Een verzekering die elke bank eist is de opstalverzekering. Deze verzekering keert uit als uw woning wordt beschadigd of zelfs helemaal verloren gaat. De meest voor de hand liggende oorzaak hiervan is brand. Daarom wordt de opstalverzekering ook wel een brandverzekering genoemd. De opstalverzekering dekt echter meer situaties. Let bij het afsluiten van een verzekering ook op welke situaties worden uitgesloten.

Andere voorbeelden van de verzekeringen die de bank kan eisen zijn:

– Levensverzekering. Een verzekering die wordt uitgekeerd als u overlijdt. De levensverzekering wordt ook weleens gecombineerd met een spaardeel: de verzekering keert dan een vast bedrag uit aan het einde van de afgesproken periode (looptijd) of eerder als u voor het einde van de looptijd overlijdt. Deze gecombineerde verzekering is op dit moment niet zo populair meer, omdat leningen voor de belastingaftrek van de hypotheekrente tegenwoordig meestal maandelijks moeten worden afgelost en niet pas aan het einde van de looptijd van een verzekering.

– Woonlastenverzekering: een woonlastenverzekering sluit u af als u uw inkomen wilt verzekeren. Als u bijvoorbeeld werkloos of arbeidsongeschikt raakt, heeft dit gevolgen voor uw inkomen. Als u een woonlastenverzekering afsluit en u wordt werkloos of arbeidsongeschikt, dan ontvangt u vanuit deze verzekering iedere maand een bedrag. De hoogte van het te verzekeren bedrag, bepaalt u zelf bij het afsluiten.

Ook als de bank deze verzekering niet van u eist, kunt natuurlijk zelf kiezen om een verzekering af te sluiten.

Belastingen

De hypotheekrente die u betaalt, mag aan het einde van het jaar in mindering worden gebracht op uw inkomen voor de heffing van inkomstenbelasting. U kunt hiervoor eventueel maandelijks alvast een voorschot voor ontvangen via de belastingdienst. Aan deze belastingaftrek zijn wel voorwaarden verbonden. Het is belangrijk dat u zich hierover goed laat informeren.

Wist u dat: naast de hypotheekrente ook andere kosten van de hypotheek voor uw eigen woning aftrekbaar kunnen zijn? Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van hypotheekadvies, taxatiekosten van de woning, de kosten van de notaris en andere kosten die u via de notaris betaalt voor het afsluiten van de hypotheek.

Als u van familie of vrienden leent, kijkt de belastingdienst kritisch mee of de afspraken die u maakt zakelijk zijn. Zakelijk houdt in dat de lening onder gelijke voorwaarden zou worden verstrekt door bijvoorbeeld de bank. De rente mag daarom niet te hoog of juist te laag zijn. Ook moeten dezelfde zekerheden worden gegeven die een bank zou eisen.

Manieren om een hypotheek af te sluiten

Er zijn verschillende mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten:

Nieuwe hypotheek

U kunt een hypotheek afsluiten voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning of een verbouwing. Dit kan een eerste, of een opvolgende (tweede, derde, etc.) hypotheek zijn. U gaat hiervoor naar de bank voor een offerte. Als u de offerte van de bank getekend heeft, geeft u aan uw bank door welke notaris de hypotheekakte voor u verzorgt. De bank stuurt de stukken naar de notaris en de notaris maakt de hypotheekakte voor u op. De bank stelt strikte eisen aan de inhoud van de akte en de uitvoering van de werkzaamheden. De notaris garandeert de bank een correcte uitvoering van zijn werkzaamheden en uitbetaling van het door de bank overgemaakte geld.

Oversluiten hypotheek

Als u uw huidige hypotheek wilt onderbrengen bij een andere bank, omdat bijvoorbeeld de voorwaarden gunstiger zijn, dan kunt u uw hypotheek oversluiten (van de ene bank naar de andere bank). Ook hiervoor gaat u naar de bank voor een offerte. Na het ondertekenen van de offerte geeft u aan uw bank door welke notaris de hypotheekakte voor u verzorgt. De bank stuurt de stukken naar de notaris en de notaris maakt de hypotheekakte voor u op. De bank stelt strikte eisen aan de inhoud van de akte en de uitvoering van de werkzaamheden. De notaris garandeert de bank een correcte uitvoering van zijn werkzaamheden en uitbetaling van het door de bank overgemaakte geld.

Het verschil met een nieuwe hypotheek is dat bij een oversluiting uw bestaande hypotheek geroyeerd (doorgehaald) moet worden.

Wilt u meer informatie over het aangaan of oversluiten van uw hypotheek of het vestigen van een hypotheekrecht? Neem contact met ons op: 088-4334333 of via e-mail: info@abmaschreurs.nl.

Brochure afbeelding
Download brochure