Wat is een koopovereenkomst?

In de koopovereenkomst worden de afspraken tussen koper en verkoper vastgelegd. Een gedeelte daarvan is standaard, bijvoorbeeld wat er gebeurt als er schade aan het pand tussen verkoop en levering ontstaat en wat er gebeurt als de koper of de verkoper na het tekenen van de overeenkomst alsnog niet mee wil werken. Andere afspraken die gemaakt worden tussen de verkoper en de koper, zoals welke zaken achterblijven in de woning en welke zaken overgenomen worden (bijvoorbeeld lampen, zonnewering, gordijnen etc.) worden in de overeenkomst opgenomen, zodat er bewijs van is. Het is dus belangrijk om álle afspraken vast te leggen. De belangrijkste zijn de prijs, de dag van levering en de ontbindende voorwaarden voor financiering en huisvesting.

Brochure afbeelding
Download brochure