Wat is een notariële akte?

Een akte is een ander woord voor een officieel bewijsstuk. Notariële akten zijn akten die door een notaris in functie zijn opgemaakt en ondertekend. Die akten kunnen bijna alle onderwerpen betreffen, behalve die waarvoor de wet een speciale ambtenaar vereist, zoals voor akten van de burgerlijke stand. In sommige gevallen stelt de wet een notariële akte verplicht, om zo de rechtszekerheid veilig te stellen. Voorbeelden daarvan zijn het afsluiten van een hypotheek, de overdracht van een huis en het oprichten van een BV.

Een notariële akte biedt, in vergelijking met een niet notariële akte, zekerheid, dat het document echt is, dat er achteraf geen aanpassingen in zijn gedaan, dat de personen die hebben getekend ook werkelijk degenen zijn die tekenden en dat de datum en tijd juist zijn.