Wat is een notaris?

Een notaris is een jurist die bevoegd is om een notariële akte op te maken in de gevallen waarin dat volgens de wet verplicht is en in de gevallen wanneer dat van hem wordt gevraagd. De notaris heeft daarbij de verplichting om onafhankelijk en onpartijdig te zijn en partijen goed te informeren over de gevolgen van hetgeen zij vastleggen in de akte. De akte moet volgens de regels opgesteld, bewaard en geregistreerd worden.

Een notaris is een openbaar ambtenaar die in een bepaalde gemeente (standplaats) zijn functie mag uitoefenen. Hij staat onder tuchtrechtelijk en financieel toezicht.

Brochure afbeelding
Download brochure