Wat is een royement?

Alle hypotheek aktes zijn geregistreerd bij het Kadaster. Daardoor is voor iedereen duidelijk of op een bepaald registergoed (bijvoorbeeld een woning) een hypotheek rust. Dat is belangrijke informatie omdat in zo’n geval de hypotheekgever (de bank) bepaalde rechten heeft op zo’n woning. Een royement of doorhaling betekent dat zo’n registratie bij het Kadaster wordt uitgeschreven. Dat kan bijvoorbeeld omdat de hypotheek helemaal is afgelost.

Het is meestal ook nodig om een hypotheek te royeren bij het Kadaster als u een woning (waarop een bestaande hypotheek rust) verkoopt of als u een bestaande hypotheek oversluit bij een andere bank. Alleen dan is de woning weer vrij voor het vestigen van een nieuwe (eerste) hypotheek door een nieuwe geldverstrekker.

De notaris zorgt voor het royeren van aktes. In het geval van het royeren van een bestaande hypotheek zijn de kosten hiervoor meestal voor rekening van de verkoper (de bestaande hypotheeknemer) ondanks dat vaak sprake is van kosten koper (kk).

Brochure afbeelding
Download brochure