Wat is een splitsingsakte?

Als u een appartement koopt dan heeft u niet alleen te maken met een leveringsakte, maar ook met een splitsingsakte. In de splitsingsakte is door de notaris vastgelegd hoe het gebouw waarin u een appartement (officieel een appartementsrecht) koopt is opgedeeld in verschillende appartementen en gedeelde ruimten. Daarbij zit een tekening en een splitsingsreglement. De splitsingsakte is net als de leveringsakte ingeschreven bij het Kadaster. Als sprake is van de aan of verkoop van een appartement dan moet de notaris extra werkzaamheden verrichten.

Brochure afbeelding
Download brochure