Wat is een verklaring van erfrecht?

Na het overlijden van een naaste moeten er vaak bepaalde zaken geregeld worden, het afwikkelen van de erfenis. Hiervoor is een verklaring van erfrecht nodig. In deze verklaring staat wie de erfgenamen zijn en wie er kan handelen. Deze verklaring wordt gevraagd door banken wanneer de bankzaken van de overledene geregeld moeten worden.

Brochure afbeelding
Download brochure