Wat moet er geregeld worden bij het beëindigen van een relatie wanneer het gemeenschappelijke huis eigendom van één persoon moet worden?

Veelal dient de eigendom van het huis op naam te worden gesteld van degene die in het huis blijft wonen. Dit gebeurt via een akte van verdeling.

Brochure afbeelding
Download brochure