Wat zijn huwelijksvoorwaarden en wanneer moet ik deze opstellen?

Zonder het opstellen van huwelijksvoorwaarden bent u gehuwd volgens de wettelijke regeling. Dit houdt in dat alles wat voor uw huwelijk privé bezit was, privé bezit blijft. Alles wat u tijdens uw huwelijk verkrijgt, wordt gemeenschappelijk, behalve schenkingen en erfenissen. Hier kunt u van afwijken door huwelijksvoorwaarden op te maken.

Huwelijksvoorwaarden worden doorgaans gemaakt om de volgende redenen:

  • het privé houden van bepaalde goederen of vermogen zodat dit bij een eventuele latere verdeling niet hoeft te worden verdeeld;
  • het beperken van aansprakelijkheid voor risico’s die het beroep van één van de echtgenoten met zich meebrengt.
Brochure afbeelding
Download brochure