5 juli 2018 Nieuws

Gaat u ondernemen? Vergeet dan deze 3 tips niet.

Als u een bedrijf gaat starten wilt u uw zaken bij de start goed op orde hebben. Zakelijk, juridisch en financieel. Maar vergeet niet om daarbij verder te kijken dan uw neus nu lang is. Denk ook altijd aan de lange termijn. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Uw bedrijf en uw privésituatie zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan welke 3 zaken moet u met het oog op de toekomst nu al denken? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

#1 BV oprichten? Maak het aantal aandelen deelbaar. Gaat u een bv oprichten?

Dan is het praktisch om te kiezen voor een aantal aandelen dat later goed deelbaar is. Kies bijvoorbeeld voor 180 aandelen. Dat getal is makkelijk te delen door 2, 3, 4, 5 of 6. Dat maakt een samenwerking in de toekomst gemakkelijker te regelen.

Stel: u gaat samenwerken met 2 zakenpartners. Als u 180 aandelen hebt, kunt u er 120 aan de nieuwe aandeelhouders verkopen, zodat iedere aandeelhouder 60 aandelen heeft. Dat is niet mogelijk als u er bij de oprichting voor had gekozen om 100 aandelen uit te geven. In dat geval moet u nieuwe aandelen uitgeven, of u moet de statuten laten wijzigen voordat u de aandelen in 3 gelijke delen kunt verdelen.

#2 Blijf investeren in de toekomst

Een bedrijf dat zich blijft aanpassen aan de omstandigheden heeft de beste vooruitzichten voor de toekomst. Als uw bedrijf straks succesvol is, is het dus goed om niet (te lang) achterover te leunen. Voor u het weet staat uw bedrijf stil, en u weet wat ze zeggen: stilstand is achteruitgang.

Blijf dus altijd kijken hoe u uw onderneming juridisch en financieel kan blijven stroomlijnen. Met een statutenwijziging bijvoorbeeld kunt u nieuwe afspraken maken over zeggenschap of winst. Door de oprichting van nieuwe bv’s kunt u risico’s spreiden. Door afsplitsingen of fusies kunt u samenwerkingen zonder belastingnadelen vormgeven. En met de uitgifte van nieuwe aandelen creëert u extra eigen vermogen om te ondernemen. Vraag een notaris eens om daarover met u mee te denken.

#3 Vergeet uw privésituatie niet!

Uit een peiling van Netwerk Notarissen, waar de notarissen van Abma Schreurs bij zijn aangesloten, blijkt dat de focus van veel ondernemers vooral ligt op de juridische zaken rond het bedrijf, maar niet op de privésituatie. Terwijl gebeurtenissen in de privésituatie heel veel impact kunnen hebben op het bedrijf. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het bedrijf bij een scheiding, ziekte of overlijden van de ondernemer?

Vraagt u zich daarom af waar in uw privéleven de risico’s liggen voor uw bedrijf, wat u wilt dat er met uw onderneming gebeurt als die risico’s zich voordoen én wie er van u afhankelijk zijn. Vervolgens kunt u een aantal zaken gaan regelen. Bijvoorbeeld in uw:

  • Testament. Hierin regelt u niet alleen uw nalatenschap, maar ook uw bedrijfsopvolging. Regelt u niets? Dan komt uw bedrijf na uw overlijden in handen  van uw erfgenamen. Maar misschien wilt u dat wel helemaal niet. U kunt dan in uw testament een bedrijfsopvolger aanwijzen. Met een testament kunt u er ook voor zorgen dat uw erfgenamen en/of bedrijfsopvolger na uw overlijden belastingvoordelen meekrijgen.
  • Huwelijkse voorwaarden. Met goede huwelijkse voorwaarden zorgt u ervoor dat het voortbestaan van uw bedrijf niet in gevaar komt als u gaat scheiden. Bijvoorbeeld omdat uw (dan) ex aanspraak maakt op een deel van het bedrijf. Ook tijdens het huwelijk kunt u nog huwelijkse voorwaarden laten opmaken. U moet hiervoor bij een notaris zijn.
  • Levenstestament. In uw testament regelt u wat er met uw bedrijf gebeurt als u komt te overlijden. In uw levenstestament regelt u wat er met uw bedrijf gebeurt als u ernstig ziek wordt en daardoor een tijdje afwezig bent. U kunt in het levenstestament iemand aanwijzen die in die periode de belangrijke beslissingen neemt. U kunt er ook in omschrijven hoe u de toekomst van het bedrijf voor zich ziet. Daarnaast kunt u in een levenstestament toezichthouders benoemen die controleren of het bedrijf wordt voortgezet op de manier die u voor ogen heeft.

Vragen? Heeft u vragen over de oprichting van een bv? Over de statuten, een fusie, overname of samenwerking? Of heeft u behoefte aan advies over uw privésituatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook