5 juli 2018 Nieuws

Heeft u de voogdij al geregeld?

Weet u al wie er voor uw minderjarige kinderen gaat zorgen als u en uw partner allebei komen te overlijden? De voogdij is natuurlijk geen leuk onderwerp om over na te denken, maar wel heel belangrijk om goed te regelen. Hoe regelt u de voogdij? En waar legt u uw voogdijwensen vast? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

Wat is voogdij?

Voogdij is het gezag over een minderjarig kind dat niet meer door de ouders zelf kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld omdat zij zijn overleden. Een voogd heeft de plicht om het kind te verzorgen, belangrijke beslissingen te nemen en de financiën van het kind te beheren. De voogdij eindigt als het kind achttien jaar wordt.

U kunt een voogd aanwijzen in het gezagsregister van de rechtbank, of in uw testament. Wij adviseren u goed na te denken over de vraag wie de voogdij over uw kinderen krijgt. Dit kunnen bijvoorbeeld opa en oma zijn, een ander familielid of een gezamenlijke vriend(in) of kennis.

In het testament kunt u, naast de persoon van de voogd, ook nog andere wensen over de opvoeding van uw kinderen vastleggen. Welke normen en waarden u belangrijk vindt in de opvoeding, bijvoorbeeld. En wat u belangrijk vindt bij de schoolkeuze. Waar u wilt dat de kinderen gaan wonen. Misschien wilt u wel graag dat ze in hun eigen omgeving blijven wonen. Of vindt u het belangrijker dat ze bij familie terechtkomen, ook al wonen zij aan de andere kant van het land. Wij adviseren u om deze zaken ook te bespreken met de voogd die u op het oog heeft.

Overigens hoeft de in uw testament aangewezen voogd zich pas na uw overlijden uit te spreken of hij (of zij) daadwerkelijk voogd wil zijn. Hij mag dus ook nog weigeren, bijvoorbeeld omdat hij in verband met een ziekte of andere omstandigheden niet (meer) in staat is om voor uw kinderen te zorgen. Wij adviseren u dan ook altijd om een ‘reservevoogd’ te benoemen. Deze reservevoogd komt pas in beeld als de eerst aangewezen voogd niet kan of niet wil.

Overlijdt één van u? Dan gaat de voogdij niet in. De andere ouder wordt dan automatisch met het gezag belast. Ook als u gescheiden bent en/of de overgebleven ouder geen gezag (meer) had, of als het tegen de wil van de overleden ouder is. Hiervan kunt u in het testament niet afwijken.

Wat gebeurt er als u de voogdij niet regelt?

Als u zelf de voogdij niet regelt bepaalt de rechter, in overleg met uw familie(s), wie de voogd van uw kinderen wordt. Dat kan iemand anders zijn dan u zelf voor ogen had.

Financiën en bewind

Als u erover nadenkt wie de voogd van uw kinderen wordt, vraagt u zich dan ook af of deze voogd geschikt is om over de financiën van uw kinderen te beslissen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. In dat geval kunt u in uw testament ook een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder beheert dan de financiën van uw kinderen. Dit kan een ander familielid zijn of een andere goede vriend, maar u kunt ook kiezen voor een professionele bewindvoerder.

Anders dan bij voogdij, hoeft het bewind niet te eindigen als de kinderen achttien worden. Soms is het namelijk niet verstandig als kinderen op hun achttiende de beschikking krijgen over een (grote) erfenis. Het bewind kan dan bijvoorbeeld doorlopen tot uw kind 23 jaar is.

Soms nemen ouders overigens in het testament op dat hun kind wel erft, maar alleen zoveel als voor zijn of haar verzorging nodig is.

Vragen? Heeft u behoefte aan advies? Of heeft u vragen over de voogdij of bewind? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs staan voor u klaar.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook