29 april 2019 Nieuws

Euthanasieverklaring en het levenstestament

Een euthanasieverklaring kunt u laten opnemen in uw levenstestament. In een levenstestament kunt u een aantal zaken vastleggen voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen of te handelen. Door de gevolgen van een ongeval bijvoorbeeld, een operatie, een beroerte of de ziekte van Alzheimer. In een levenstestament kunt u ook medische zaken regelen. En u kunt er een euthanasieverklaring in laten opnemen of aan vastmaken.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is een ingewikkeld en emotioneel vraagstuk. Bij lichamelijke aandoeningen zijn de omstandigheden van de patiënt vaak vrij duidelijk, maar bij dementie of psychiatrische klachten is de situatie meestal erg ingewikkeld. Het is dan voor de betrokken artsen bijvoorbeeld erg lastig vast te stellen of iemand uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. En omdat artsen niet verplicht zijn een eerder uitgesproken euthanasiewens te vervullen, kan het voorkomen dat de behandelend arts een euthanasiewens dan niet honoreert.

Het is daarom van belang dat u, voor het geval u onverhoopt in dergelijke omstandigheden komt te verkeren, een duidelijke euthanasieverklaring laat vastleggen en deze regelmatig actualiseert. Dit kan niet helemaal voorkomen dat een arts alsnog voorbij gaat aan uw wens, maar maakt de kans daarop wel een stuk kleiner.

Wat is een euthanasieverklaring?

Er zijn verschillende manieren om een euthanasieverklaring vast te leggen. Zo kunt u bijvoorbeeld samen met uw huisarts of medisch specialist een euthanasieverklaring opstellen. Het voordeel daarvan is dat uw behandelend arts uw overwegingen kent en uw wensen in zijn of haar bezit heeft.

U kunt ook zelf een euthanasieverklaring opstellen. Daarvoor heeft de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE) een model-verklaring opgesteld, die gratis verkrijgbaar is voor leden van de vereniging. Het is dan wel belangrijk dat u uw verklaring laat opnemen in uw medisch dossier, dat u hem periodiek bekijkt en laat weten of de verklaring nog steeds conform uw wensen is.

U kunt ook een euthanasieverklaring laten opnemen in of vast laten maken aan uw levenstestament.

Euthanasieverklaring en het levenstestament

In een levenstestament kunt u verschillende volmachten geven. Voor financiële en persoonlijke zaken bijvoorbeeld, maar ook voor medische zaken. In zo’n medische volmacht machtigt u één of meer vertrouwenspersonen om namens u met de artsen te overleggen en te beslissen over medische (be)handelingen op het moment dat u dat zelf niet meer kunt.

U kunt in het levenstestament ook al aangeven welke (levensverlengende) behandelingen u wel of niet wilt ondergaan, in welke omstandigheden u niet meer behandeld of gereanimeerd wilt worden en in welke gevallen u een euthanasiewens heeft. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw vertrouwenspersonen weten welke wensen u op medisch gebied heeft en kunnen zij uw artsen daarop attenderen.

Euthanasiewens opnemen in het levenstestament

Uiteraard is het belangrijk dat u uw euthanasiewens niet alleen in uw levenstestament opneemt. U moet uw vertrouwenspersonen, uw huisarts en eventueel uw medisch specialist ook in persoonlijke gesprekken op de hoogte houden van uw wensen. Uw behandelend arts zal als de situatie daarom vraagt de bepalingen in uw levenstestament namelijk samen met uw vertegenwoordigers zo goed mogelijk naar uw bedoelingen proberen uit te leggen. Is dat niet mogelijk? Dan zal deze arts u behandelen volgens de algemeen gangbare opvattingen in de gezondheidszorg. U loopt dan het risico dat uw euthanasiewens niet wordt gehonoreerd.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u advies over uw levenstestament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook