Algemene volmacht

Wat is een algemene volmacht?

In een algemene volmacht wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u beslissingen kan nemen als u dit zelf (tijdelijk) niet kunt. Dit kan door een ziekte, een ongeluk of een verblijf in het buitenland zijn. Het is wel belangrijk dat u degene die u aanwijst volledig vertrouwd.

Moet een algemene volmacht bij notariële akte?

Nee, een algemene volmacht hoeft niet opgesteld te worden door een notaris. Dit mag u ook zelf doen. Het is wel afhankelijk van de inhoud van de volmacht of u deze zelf kunt opstellen.

De wet vereist in een aantal gevallen een notariële volmacht, bijvoorbeeld een volmacht voor het vestigen van een hypotheek.

De notariële akte biedt een aantal waarborgen. Zo levert hetgeen in de notariële akte is vermeld dwingend bewijs op, staat de dagtekening vast, staat vast dat de ondertekenaars van de akte ook daadwerkelijk die akte hebben getekend en dat zij wilsbekwaam waren. Dit maakt dat instanties een notariële akte eerder accepteren.

Mag de gevolmachtigde alles regelen voor u?

In principe kan de gevolmachtigde handelen namens de volmachtgever. Hij is gemachtigd om alles te doen wat de volmachtgever zelf ook zou doen. Er zijn uitzonderingen: het maken van een testament en in het huwelijk treden kan bijvoorbeeld niet geregeld worden door de gevolmachtigde.