Als u voor 2018 ging trouwen of een geregistreerd partnerschap aanging, dan werd alles wat u en uw partner hadden gemeenschappelijk. Goederen, maar ook schulden: de algehele gemeenschap van goederen.

Omdat in 2018 de wet veranderde, is dit nu niet meer het geval. Volledige gemeenschap van goederen bestaat niet meer. Wel bestaat er een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat als jullie niks regelen het volgende het geval is:

  • persoonlijke bezittingen en schulden van voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap blijven van u. Bijvoorbeeld een studieschuld of het kunstwerk dat u kocht toen u nog alleen was.
  • gezamenlijke bezittingen en schulden van voor het huwelijk blijven gezamenlijk. Bijvoorbeeld de bank die u samen heeft uitgezocht.
  • mocht u uit elkaar gaan, dan heeft u recht op al uw persoonlijke bezittingen en schulden.Gezamenlijke bezittingen en schulden moet u verdelen.

In de praktijk kan dit wel eens tot problemen en verwarring leiden, zorg er daarom voor dat u een goede administratie bijhoudt!

Let op: erfenissen en schenkingen blijven, ook in een beperkte gemeenschap van goederen van de ontvangende partner. Al u uit elkaar zou gaan, dan hoeft de erfenis of de schenking niet verdeeld te worden.

Meer informatie