In een boedelvolmacht wijst een erfgenaam iemand aan die namens hem mag handelen. Deze persoon mag dan zelfstandig namens de erfgenamen handelen en mag overal voor tekenen. Een gevolmachtigde kan iedereen zijn: een andere erfgenaam, een vriend, een goede buur, etc.

Waarom een volmacht?

Als iemand is overleden zijn er vaak meerdere erfgenamen. Bij de afwikkeling van de nalatenschap kan het lastig zijn om voor iedere handeling een handtekening van iedere erfgenaam te moeten hebben. Dit vertraagt de afwikkeling van de nalatenschap en geeft veel administratief werk. Vaak wijzen de erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap één of twee personen aan die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling. Dit kunnen zij gezamenlijk doen, maar ook ieder afzonderlijk.

Deze personen krijgen dan een boedelvolmacht: een schriftelijke verklaring waarin de erfgenamen aangeven dat ze één of meerdere personen aanwijzen om de nalatenschap af te wikkelen.

Hoe stel je een boedelvolmacht op?

In de verklaring van erfrecht vermeldt de notaris dat er een boedelvolmacht is. Met deze verklaring van erfrecht toont u aan dat u volmacht hebt om zaken te regelen namens alle erfgenamen. In de boedelvolmacht staat welke handelingen de gevolmachtigde wel en niet mag uitvoeren. U kunt ook voorwaarden of beperkingen opnemen, bijvoorbeeld dat een gevolmachtigde tot een maximum bedrag bevoegd is.

boedelvolmacht

Voordelen boedelvolmacht

Om de erfenis makkelijker af te wikkelen, kan het slim zijn om een volmacht te regelen. Enkele voordelen zijn:

  • niet elke erfgenaam hoeft voor elke kleinigheid een handtekening te zetten;
  • erfgenamen kunnen het afhandelen van bepaalde zaken uit handen geven;
  • het kan onnodige ruzies tussen de erfgenamen voorkomen.

Wat gebeurt er als u geen volmacht opneemt?

In beginsel zijn de erfgenamen samen bevoegd de nalatenschap af te wikkelen. Als u niet kiest voor een volmacht, dan moet u dus met alle erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap afwikkelen. Als voorbeeld: moet er een betaling worden gedaan van de bankrekening van de overledene of moet de rekening worden opgeheven dan is de handtekening nodig van alle erfgenamen.

Wat zij de kosten van een boedelvolmacht?

Een boedelvolmacht wordt bij de notaris opgemaakt. Dit gebeurt op het moment dat de verklaring van erfrecht wordt afgegeven. De kosten voor een boedelvolmacht bedragen € 36,30 (incl. BTW). Maar vaak wordt er een all-in prijs berekend voor de verklaring van erfrecht gebaseerd op het aantal erfgenamen.

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen? Neem dan contact met ons op: 088-4334333 of via e-mail: info@abmaschreurs.nl.

Neem contact op