Als u een huis koopt dat op grond van iemand anders staat, dan pacht u de grond waarop het huis staat. U koopt en betaalt het huis, maar huurt eigenlijk de grond. U bent dan een erfpachter, omdat u volgens de spelregels van erfpacht economisch eigenaar bent van het huis. De eigenaar van de grond wordt een bloot eigenaar genoemd.

U als erfpachter betaalt aan de bloot eigenaar een periodieke vergoeding (canon) voor de grond. De hoogte van de canon kan enorm verschillen. Een aantal zaken zijn hierop van invloed; de waarde van de grond, de duur van de pacht of achterstallige betalingen.

Verschil voortdurende erfpacht en eeuwigdurende erfpacht

In Amsterdam staat 80 procent van de woningen op erfpachtgrond. Koopt u een woning op erfpachtgrond, dan betaalt u voor het gebruik van die grond een vergoeding aan de gemeente. Deze vergoeding, de canon, kunt u jaarlijks voldoen of in één keer afkopen (vooruitbetalen). Beide opties zijn mogelijk binnen twee erfpachtstelsels: voortdurende erfpacht en eeuwigdurende erfpacht. Maar wat is tussen die stelsels het verschil?

Verschil voortdurende en eeuwigdurende erfpacht

Bij voortdurende erfpacht wordt de canon elke 50 jaar aangepast aan de grondwaarde. Dit kan – als het zover is – voor u als erfpachter onverwachte, extra kosten opleveren. Dat komt doordat de grondwaarde over zo’n lange periode meestal fors stijgt. Bij eeuwigdurende erfpacht wordt de canon voor eeuwig vastgesteld. Zo heeft u als erfpachter meer zekerheid.

Erfpacht overzetten?

Denkt u erover om uw voortdurende erfpacht om te zetten naar eeuwigdurende erfpacht? Lees dan meer over  erfpacht.