Erflater

Een erflater is de persoon die is overleden. De erflater laat een erfenis na. Iedere erflater heeft erfgenamen. De erfgenamen kunnen worden vastgesteld op grond van de wet. Het kunnen dan een echtgeno(o)t(e), kinderen, grootouders, ooms, tantes, neven, nichten, etc. zijn. Als er een testament aanwezig is, dan staan hier de erfgenamen in vermeld.

Wettelijke erfgenamen

De wet verdeelt de erfgenamen in 4 groepen. Als iemand in de eerste groep valt, zijn alle personen uit de eerste groep erfgenaam. Als er niemand in de eerste groep valt, is de tweede groep aan de beurt enzovoort.

De groepen zijn:

  1. echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen of de kleinkinderen
  2. ouders, broers en zussen of hun kinderen
  3. grootouders of hun kinderen (ooms, tantes, neven en nichten)
  4. overgrootouders of hun kinderen (oudooms, oudtantes, achterneven en -nichten)

Meer informatie