Een langstlevende testament is een testament waarin geregeld wordt dat de partner die overblijft en de kinderen erfgenaam zijn. In dit testament kunnen de kinderen pas hun erfdeel opeisen als de langstlevende echtgenoot is overleden. Dit testament wordt gemaakt als er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap en er kinderen zijn.

langstlevende testament

Is er een standaard langstlevende testament?

Nee, er bestaat geen standaard langstlevende testament. Er zijn heel veel variaties mogelijk. Zo kunt u bepalingen opnemen waarbij de betaling van de erfbelasting kan worden uitgesteld (opvullegaat), een bepaling om de vorderingen van de kinderen opeisbaar te maken bij opname in een verzorgingstehuis (besparing op de zorgkosten), voogdij/bewind regelen, maar ook het uitsluiten van de “koude kant”.

Belangrijkste gevolg langstlevende regeling

Dit testament draait om de langstlevenderegeling. Het belangrijkste gevolg is dat de kinderen een niet-opeisbare vordering krijgen bij het overlijden van de eerste ouder. Om enige flexibiliteit ten aanzien van de verschuldigde erfbelasting te creëren, wordt tegenwoordig vaak een opvullegaat opgenomen. Hiermee verkleint de langstlevende ouder de erfdelen van de kinderen en hoeft er minder of geen erfbelasting betaald te worden.

Wanneer is de vordering van de kinderen opeisbaar?

De opeisbaarheid van de vorderingen van de kinderen wordt in het testament geregeld. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende momenten:

  • op het moment dat de langstlevende ouder komt te overlijden
  • bij faillissement van de langstlevende ouder
  • als de langstlevende ouder in de schuldsanering belandt
  • als de langstlevende ouder gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
  • als de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling waarbij een maandelijkse eigen bijdrage op grond van het vermogen van de langstlevende ouder verschuldigd is.
Neem contact op