Samenlevingsvormen

Als u samen verder wilt, dan kan dat op verschillende manieren. U kunt gaan trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of gaan samenwonen met of zonder samenlevingscontract. Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen en welke samenlevingsvorm past bij u?

Trouwen of een geregistreerd partnerschap?

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan geldt automatisch de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Hierin vallen alle bezittingen en schulden die voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap van u en uw partner samen waren en alle bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap verkrijgen.

De bezittingen en schulden die alleen van u of uw partner waren voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap vallen niet in de gemeenschap. Mocht u tijdens uw huwelijk/geregistreerd partnerschap een erfenis of een schenking ontvangen, dan valt dit niet in de wettelijke gemeenschap van goederen. De ring van oma blijft dus van u.

Mocht uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigen, dan ontvangen u en uw partner allebei de helft van de bezittingen en schulden die in de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen vallen. Alle bezittingen en schulden die voor het huwelijk alleen van u waren, vallen hier buiten en hoeven dus niet gedeeld te worden.

Wilt u afwijken van het wettelijke systeem? Dan is het raadzaam om op huwelijkse voorwaarden te trouwen of partnerschapsvoorwaarden te maken.

Samenwonen met of zonder contract?

De wet heeft niets geregeld voor samenwoners. Als u niks vastlegt, is er ook niks geregeld voor u en uw partner. U kúnt wel afspraken maken, deze legt u dan vast in een samenlevingscontract. Dit geeft duidelijkheid en heeft een aantal voordelen. Eén van de voordelen is dat u door een samenlevingscontract opgesteld bij de notaris voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die

pensioenfondsen stellen voor partnerpensioen. Daarnaast kunt u allerlei afspraken vastleggen, zoals welke spullen (en schulden) van u persoonlijk zijn en welke spullen gezamenlijk zijn. Ook kunt u afspraken maken over de financiën. Bijvoorbeeld over het geld van de boodschappen, gas, water en licht, verzekeringen, etc. Betalen jullie naar rato van jullie inkomen of ieder de helft? Bekijk hier welke afspraken jullie samen willen maken.

Meer informatie