Wat is een uiterste wilsbeschikking?

Een uiterste wilsbeschikking is een term die in de volksmond wordt gebruikt voor een notarieel testament. Toch hoeft een uiterste wilsbeschikking niet per se bij een notaris opgemaakt te worden.

Wat regelt u in een uiterste wilsbeschikking?

In een uiterste wilsbeschikking regelt u wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Wie zijn uw erfgenamen, wat moet er met uw bezittingen gebeuren, wie wijst u aan om u nalatenschap af te wikkelen? Om alles goed uit te voeren, moeten al uw wensen goed beschreven worden om het rechtsgeldig te maken.

uiterste wilsbeschikking

Wat regel je waarin?

Notarieel testament:

Als u uw uiterste wilsbeschikking in een notariële akte wilt vastleggen, maakt u een afspraak bij de notaris om uw wensen te bespreken. Het voordeel van een notariële akte is dat de notaris verstand van zaken heeft, zo kan hij u adviseren wat in het testament kan worden opgenomen, hoe de wet de uitvoering van het testament regelt, maar ook wat de fiscale aspecten zijn. Hoe betaalt u bijvoorbeeld zo min mogelijk erfbelasting, hoe regelt u voor een zo laag mogelijke bijdrage in de zorg (AWBZ), kunt u een kind onterven of houdt deze recht op zijn legitieme portie?

Codicil:

Een codicil is een onderhands, handgeschreven stuk. Hierin kunt u de door de wet genoemde roerende zaken legateren (bijvoorbeeld kleding, sieraden, boeken, etc.), bepalen dat de zaken die u aan iemand anders wilt legateren (bijvoorbeeld uw neef) buiten de huwelijksgemeenschap valt en u kunt iemand aanwijzen aan wie bepaalde rechten toekomen (bijvoorbeeld auteursrechten). Een codicil moet door u ondertekend worden en er moet een datum onder het document staan. In een codicil kunt u dus veel minder regelen dan in een testament.

Waarom een testament?

Om uw nalatenschap naar uw wensen te regelen: wie moet iets van uw krijgen na uw overlijden, wie wikkelt de zaken af. Ook kunt u door het opmaken van een testament belasting besparen.

Wat kost een uiterste wilsbeschikking?

Als u een testament wilt opstellen bij de notaris zijn hier kosten aan verbonden. Hoeveel het maken van een testament kost, is echt afhankelijk van uw wensen en uw situatie. Het is moeilijk om dit vooraf in te schatten. Voor een indicatie van de kosten kunt u een offerte aanvragen. Tijdens de bespreking met een (kandidaat)notaris ontvangt u een offerte op maat.

Meer informatie