Verklaring van executele

In een verklaring van executele staat wie de executeur van een nalatenschap is en wat zijn of haar bevoegdheden zijn.

Hoe kom je aan een verklaring van executele?

Deze verklaring wordt door een notaris opgesteld als er een executeur is. Een executeur wordt doorgaans in een testament benoemd. In de verklaring schrijft de notaris wie er is benoemd en met welke bevoegdheden. Een executeur kan deze verklaring aanvragen nadat hij zijn benoeming heeft aanvaard.

verklaring van executele

Wat is het verschil met een verklaring van erfrecht?

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Een erfgenaam kan een verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris. De doet dan een onderzoek naar wie de erfgenamen zijn.