Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is iemand die voor u zaken kan behartigen als u dit zelf (tijdelijk) niet meer kunt. Deze persoon wijst u zelf aan in een volmacht of in een levenstestament en kan bijna iedereen zijn, uw partner, een kind, een buurman, een goede vriend, etc. Alleen minderjarigen en onder bewind gestelde personen mogen geen gevolmachtigden worden. U kunt ook meerdere vertrouwenspersonen tegelijkertijd aanwijzen.

Wat doet een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde)?

Als u gevraagd wordt om gevolmachtigde te worden, dan is het goed om serieus na te denken of u dit wel wilt. Want wat worden uw verantwoordelijkheden? Hoeveel tijd kost het? Wilt u deze rol eigenlijk wel vervullen? Wat moet u nu eigenlijk doen? Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

In een volmacht heeft iemand u als vertrouwenspersoon aangewezen. Dit betekent dat u namens die persoon besluiten mag nemen als hij of zij dit zelf (tijdelijk) niet meer kan. Bijvoorbeeld door een ziekte of een bezoek aan het buitenland. Welke besluiten u mag nemen, hangt af van de afspraken in de volmacht:

· Met een bancaire volmacht, mag u alleen de bankzaken regelen;

· Met een algemene volmacht mag u bankzaken en andere financiële zaken regelen, zoals het verkopen van een huis;

· Met een bijzondere volmacht krijgt u een specifieke opdracht, bijvoorbeeld om de auto van uw vriend of familielid te verkopen als hij of zij blijvend in een verpleeghuis is gaan wonen;

· Met een medische volmacht mag u zaken regelen op het gebied van verpleging en verzorging, zoals het nemen van behandelbeslissingen.

In een levenstestament worden meerdere soorten volmachten gecombineerd.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Om alles goed geregeld te hebben, voor het geval u dit zelf niet meer kunt. U kunt zelf bepalen wat de taken en functie van de vertrouwenspersoon zijn, dit beschrijft u in een volmacht of in uw levenstestament.

Het is aan te raden om in de volmacht/het levenstestament meer vast te leggen dan alleen de naam van de persoon die gemachtigd wordt. U kunt in een levenstestament bijvoorbeeld ook vastleggen wat uw wensen en ideeën zijn over uw leefomstandigheden of schenkingen. Wilt u bijvoorbeeld wel of geen privéverzorging, wilt u dat uw schenkingen moeten worden voortgezet, etc.

Verschil tussen een interne en externe vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon is de persoon die is aangewezen als gevolmachtigde. Deze persoon mag dus handelen en beslissen namens de volmachtgever.

Een externe vertrouwenspersoon is een toezichthouder.

Waarom een toezichthouder benoemen?

Ik heb toch het volste vertrouwen in de gevolmachtigde? Dat klopt! Maar uw vertrouwenspersoon kan soms in lastige situaties belanden. Ruzies binnen de familie bijvoorbeeld. Toezicht is dan van groot belang. Het is gebruikelijk dat uw vertrouwenspersoon een overzicht maakt van inkomsten en uitgaven over de afgelopen periode. Dit noemen we rekening en verantwoording. Uw vertrouwenspersoon kan zo ook andere naasten mee laten kijken als u dat wilt. Daarnaast kunt u vastleggen dat andere naasten mogen meebeslissen over belangrijke zaken en dat uw vertrouwenspersoon moet laten zien rekening te houden met uw wensen en de aanwijzingen uit uw levenstestament. Toezicht beschermt uw vertrouwenspersoon tegen mogelijke latere verwijten van anderen. Doordat meer ogen meekijken naar de uitgaven, wordt daarnaast het risico of mogelijk verwijt van financieel misbruik voorkomen.