25 juni 2012 Nieuws

Kinderen tijdens crisis financieel ondersteunen

Uit recent onderzoek van TNS NIPO blijkt dat een kwart van de huizenbezitters tussen 18 en 34 jaar financiële steun te hebben gehad bij de aankoop. Volgens Abma Schreurs Notarissen niet toevallig: ouders kunnen kinderen in die leeftijdscategorie fiscaal gunstig financieel steunen bij het kopen van het huis. Ook op andere manieren kunnen (klein)kinderen nog in 2012 financiële ondersteund worden mét fiscaal voordeel.

Geld schenken
Elk jaar kunnen ouders belastingvrij een bedrag aan hun kind schenken; dit bedrag is ruim 5.000 euro. Voor kleinkinderen is het jaarlijkse belastingvrije bedrag ruim 2.000 euro. Eenmalig kunnen ouders aan hun kinderen een groot bedrag belastingvrij schenken. Het kind moet dan tussen de 18 en 35 jaar oud zijn (of het kind is ouder dan 35 maar heeft een partner jonger dan 35 jaar). Deze eenmalige schenking is in 2012 vrijgesteld voor een bedrag van ruim 24.000 euro. Dit bedrag mag tot ruim 50.000 euro worden verhoogd als het kind het bedrag investeert in een eigen woning. De vrijstellingsbedragen worden elk jaar vastgesteld. Wij kunnen u over de precieze bedragen informeren.

Als uw (klein)kind te jong is om meteen het bedrag in handen te krijgen, is het verstandig een bewindvoerder te benoemen. Deze bewindvoerder bewaakt het geld voor het kleinkind tot een leeftijd die u bij de schenking vaststelt. U zou bijvoorbeeld de vader en/of moeder van uw kleinkind als bewindvoerder kunnen aanwijzen. Als u schenkt aan een kind dat jonger is dan 18 jaar dan zijn er ook nog andere aandachtspunten. Wij kunnen u daarover informeren.

Geld lenen
Ouders kunnen kinderen ook steunen door het lenen van geld. Als u geld leent aan uw kind om een huis te kopen of op te knappen dan is de de rente die uw kind daarover aan u betaalt, voor het kind als hypotheekrente aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ouders kunnen kinderen het bedrag van de rente ook schenken. Er zijn (wettelijke) mogelijkheden om het kind dan toch de aftrek in box 1 voor de inkomstenbelasting te laten behouden. Jaarlijks kunnen ouders hun kinderen ruim 5.000 euro belastingvrij schenken. Wordt meer dan dit bedrag geschonken dan moet schenkbelasting worden betaald.

Als u hier klikt , leest u wat er in 2013 verandert als ouders hun kind geld lenen voor een woning. Als u schenkt of geld uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. Wij kunnen u hierbij helpen; wij kunnen u ook adviseren hoe u uw kind financieel kunt steunen én fiscaal voordeel kunt behalen. Als u in 2012 nog gebruik wilt maken van de vrijstellingen, neemt u dan snel contact met ons op zodat we dit samen met u nog vóór de jaarwisseling kunnen regelen?

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook