11 februari 2019 Nieuws

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet meer kunt?

In uw leven kunnen zich situaties voordoen waarin u zelf (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen en te handelen. Door de gevolgen van een ongeval bijvoorbeeld, een operatie, een beroerte of de ziekte van Alzheimer. Op die vaak ingrijpende momenten is het belangrijk om een aantal zaken goed geregeld te hebben, zodat mensen die u vertrouwt namens u kunnen handelen. Dat doet u in een volmacht of een levenstestament.

Volmacht

In een volmacht bepaalt u dat iemand die u vertrouwt (uw gevolmachtigde) namens u financiële handelingen mag uitvoeren op het moment dat u dat zelf (tijdelijk) niet meer kunt. U mag zelf kiezen of u alleen bepaalde taken aan die gevolmachtigde overlaat of dat hij of zij alles voor u mag doen. Laat u alles over aan uw gevolmachtigde? Dan noemen we dat een algemene volmacht. Wilt u alleen bepaalde, specifiek omschreven taken aan deze persoon overlaten? Dan is dat een bijzondere volmacht.

U kunt onder meer de volgende taken overlaten aan een gevolmachtigde:

  • het regelen van uw bankzaken
  • het beleggen van uw vermogen
  • het aan- en verkopen van onroerend goed
  • het doen van schenkingen
  • het aanvaarden en verwerpen van erfenissen

U kunt in de volmacht bepalingen opnemen om te voorkomen dat de gevolmachtigde misbruik maakt van de volmacht. Zo kunt regelen dat een onafhankelijke derde toezicht houdt op de gevolmachtigde. Of dat de gevolmachtigde de uitgaven periodiek bij deze derde moet verantwoorden.

Levenstestament

Het levenstestament is ook een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunt handelen. Maar in een levenstestament kunt u meer zaken regelen dan in een volmacht. In een volmacht regelt u alleen financiële zaken. In een levenstestament kunt u naast een financiële volmacht ook andere volmachten geven. Voor uw medische en persoonlijke zaken bijvoorbeeld.

Zo kunt u in een levenstestament iemand een medische volmacht geven en aangeven of u wel of niet wilt worden behandeld als u ziek bent. Daarnaast kunt u in uw levenstestament een euthanasieverklaring opnemen. Ook kunt u er in aangeven wie de verzorging van uw minderjarige kinderen op zich moet nemen als u dat zelf niet meer kunt. En wat er met uw profielen op sociale netwerken moet gebeuren. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u er ook een ondernemersvolmacht in opnemen. Daarmee zorgt u ervoor dat uw bedrijf kan doordraaien tijdens uw afwezigheid.

U mag voor al deze taken overigens verschillende gevolmachtigden aanwijzen.

Een levenstestament is dus iets anders dan een gewoon testament. Daarin legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dan ook pas ná uw overlijden. Een levenstestament werkt nog tijdens uw leven.

Geen volmacht of levenstestament?

Heeft u geen volmacht of levenstestament en wordt u wilsonbekwaam? Dan beslist de kantonrechter wie u mag vertegenwoordigen. Afhankelijk van uw lichamelijke en geestelijke situatie zal dat een bewindvoerder, curator of een mentor zijn. Dit is niet altijd automatisch uw partner, of degene die u zelf op het oog had, aangezien de kantonrechter uw wensen niet kent.

Vraag uw notaris

U kunt een volmacht of levenstestament zelf opstellen in een zogenaamde onderhandse akte. Maar het is beter om dit door een notaris te laten doen. Een notaris kan u goed voorlichten over de mogelijkheden. Daarnaast controleert de notaris uw identiteit en of u wilsbekwaam bent. Dat betekent dat de notaris controleert of u geestelijk in staat bent om uw wil te bepalen. Bij twijfel raadpleegt hij een onafhankelijk arts. Uw wensen legt de notaris vast in een notariële akte. U bent er dan van verzekerd dat uw volmacht of levenstestament rechtsgeldig is en dat uw wensen dus kunnen worden uitgevoerd. Bij een zelf opgestelde onderhandse akte is dat niet altijd het geval.

Heeft u vragen of wilt u advies over uw volmacht of levenstestament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook