10 augustus 2014 Nieuws

Levenstestament voor ondernemers

Het is al een aantal jaren mogelijk om een levenstestament te maken.Hiermee regel je dat als je zelf geen beslissingen (meer) kunt  nemen een vertrouwenspersoon dat namens jou doet. Het levenstestament is juist voor ondernemers belangrijk. Wij leggen het uit met een situatie uit de praktijk.

Jan en Ina Smits zijn getrouwd. Jan is directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv (hij heeft alle aandelen en is bestuurder). Jan en Ina hebben testamenten gemaakt en denken alles goed geregeld te hebben. Dan raakt Jan door een ernstig verkeersongeluk in coma.

Het eerste probleem dient zich direct aan. Er moeten rekeningen door de bv betaald worden, maar Jan is de enige die bij het geld van de bv kan. Het is ook niet mogelijk een nieuwe directeur bij de bv te benoemen. Jan is als dga de enige die dat kan. De testamenten van Jan en Ina bieden ook geen oplossing, want die werken pas na een overlijden. Intussen worden de leveranciers van de bv onrustig. Zij hebben nog geld tegoed en denken er over om de leveranties aan de bv te stoppen. Voor de bv is het erg belangrijk dat de leveranties doorgaan, omdat er anders niets kan worden geproduceerd. Bovendien lopen de rentekosten en de incassokosten voor de bv op.

Na overleg met de notaris vraagt Ina aan de rechter om haar te benoemen als bewindvoerder. Ina kan dan namelijk als bewindvoerder namens Jan beslissingen nemen. Er gaat wel wat tijd overheen voordat de rechter Ina als bewindvoerder heeft benoemd. Direct nadat het bij de rechter rond is, kan Ina zichzelf directeur maken van de bv. Zij vraagt aan Frits, in dienst van de bv, om haar te helpen bij het leiden van het bedrijf. Frits zorgt dat de leveranciers worden betaald. Gelukkig zijn de leveranties niet helemaal gestaakt. Door de rentekosten en de incassokosten is er toch enige schade voor de bv.

Een aantal weken later ziet Frits een mooie kans om de winst van de bv te vergroten. Daarom sluit hij een aantal grote investeringscontracten af. Ina schrikt van de grote bedragen en vraagt de accountant om hulp. De accountant vindt de investering niet verkeerd, maar wijst Ina wel op de risico’s die met de investering zijn gemoeid. Als de investering verkeerd uitpakt, kan ook het pensioen verdwijnen, dat in de bv is opgebouwd.

Ina weet niet wat zij moet doen en vertelt Frits dat hij voorlopig niets meer mag tekenen. Het gaat intussen slechter met haar man. Ina is daarom meer bezig met de verzorging van haar man dan met de bv. Er ontstaat daardoor een gerucht dat het bedrijf ‘op omvallen staat’ en daarom blijven klanten weg. Het bedrijf gaat bijna failliet.

Was dit te voorkomen? Waarschijnlijk wel.

Met een levenstestament kun je namelijk iemand aanwijzen die direct kan handelen, zonder inschakeling van een rechter. Daardoor wordt tijd bespaard. Jan had er dus voor kunnen zorgen dat de leveranciers direct werden betaald. De rentekosten en incassokosten zouden zijn voorkomen.

Met een levenstestament kun je bovendien zelf regelen wie welke besluiten voor de bv kan nemen. Jan had Frits bijvoorbeeld kunnen aanwijzen om de besluiten voor de bv te nemen en kunnen bepalen dat hij geen investeringen mag doen boven een bepaald bedrag. Ina was dan niet opgezadeld met de zakelijke problemen en het bijna-faillissement was voorkomen.

Met een levenstestament kun je nog veel meer regelen. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook