23 februari 2011 Nieuws

Maatregelen regering voor woningen

In september 2010 heeft de regering tijdelijke plannen aangekondigd die misschien ook voor u gevolgen hebben. In deze plannen zijn tijdelijke maatregelen opgenomen om de woningmarkt te stimuleren. Hierna een kort overzicht van een aantal van de plannen.

Verlenging verhoging Nationale Hypotheekgarantie
Vorig jaar heeft het kabinet besloten de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) vanaf  1 juli 2009 tot 1 januari 2011 tijdelijk te verhogen om onzekere kopers op de woningmarkt te helpen. De NHG bedroeg tot 1 juli 2009 € 265.000,00 en is verhoogd naar € 350.000,00. De regering wil deze verhoging langer laten gelden, namelijk tot en met 31 december 2011.

Lager btw-tarief arbeidskosten renovatie
Van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011 geldt een verlaging van de btw op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. Als u uw woning laat verbouwen, betaalt u in plaats van 19% btw 6% btw over de arbeidskosten.

Tijdelijke verlenging termijn doorverkoop woningen
Als u eigenaar wordt van een huis moet u 6% overdrachtbelasting over de koopprijs betalen. Als een huis binnen zes maanden wordt doorverkocht hoeft er alleen overdrachtsbelasting betaald te worden voor zover de koopprijs bij de doorverkoop hoger is dan die van de eerdere koop. De regering wil deze termijn van zes maanden naar één jaar verlengen. Deze termijn van één jaar geldt dan voor alle verkopen in 2011.

Maximumtermijn hypotheekrenteaftrek leegstaande woning
Heeft u al een nieuwe woning gekocht terwijl uw oude woning nog niet is verkocht? Dan heeft u onder de huidige regels voor beide woningen twee jaar lang hypotheekrenteaftrek. Het kabinet wil de termijn van twee jaar verlengen tot een termijn van drie jaar. Ook dit is een tijdelijke maatregel: vanaf 1 januari 2013 zal de termijn van twee jaar weer gaan gelden.

Wilt u weten wat de regels voor u betekenen? Wij zijn u graag behulpzaam, bijvoorbeeld als u uw woning die niet verkocht is wilt verhuren of als u een nieuwe hypotheek nodig heeft voor de verbouwing.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook