4 april 2011 Nieuws

Meerderheid Tweede Kamer voor huwelijkse voorwaarden

Het is groot nieuws: Een meerderheid van de Tweede Kamer zou de huwelijksregels willen aanpassen. De ‘automatische’ wettelijke gemeenschap van goederen zou moeten worden afgeschaft. Netwerk Notarissen zien verschillende mogelijkheden om de huwelijksregels aan te passen. Bijvoorbeeld zodanig dat de huwelijksregels een beperkte gemeenschap van goederen inhouden waarbij echtgenoten alleen delen wat zij samen tijdens het huwelijk opbouwen. Als je deze beperkte gemeenschap van goederen niet wilt, dan kan je huwelijkse voorwaarden bij de notaris maken.

In de huidige huwelijksregels geldt dat als je niet vóór je huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden maakt, je automatisch in gemeenschap van goederen trouwt. Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat je vanaf het ‘ja-woord’ samen één vermogen hebt. Komt een einde aan het huwelijk bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden, dan heeft elke echtgenoot recht op de helft van het vermogen. Niet alleen de bezittingen worden gedeeld, maar ook de schulden. Door huwelijkse voorwaarden kan je zelf kiezen of en welke bezittingen of schulden je op welke manier wilt delen. Volgens D66-Kamerlid Magda Berndsen moeten de huwelijksregels worden aangepast aan de individualisering van de maatschappij en dat huwelijkse voorwaarden standaard zouden moeten worden. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt wijst erop dat het goed is dat mensen voordat ze gaan trouwen, meer bewust nadenken over hoe ze hun zaken willen regelen. Voorwaarde is voor hem wel dat de huwelijkspartners kunnen kiezen uit overzichtelijke verdeelmodellen en daarvoor niet al te veel moeten studeren. “Het moet geen rocket science worden”, aldus Recourt. Netwerk Notarissen zijn gespecialiseerd in de huwelijksregels en legt aanstaande echtgenoten in heldere taal uit wat de huwelijksregels in hun situatie beteken. Ongeveer 25% van de echtgenoten kiest nu al voor huwelijkse voorwaarden.

Netwerk Notarissen, een samenwerkingsverband van meer dan 160 notariskantoren in Nederland,  zien verschillende mogelijkheden tot aanpassing van de wet. Bijvoorbeeld zodanig dat de huwelijksregels voortaan een beperkte gemeenschap van goederen inhouden waarbij echtgenoten alleen delen wat zij samen tijdens het huwelijk opbouwen. Als je deze beperkte gemeenschap van goederen niet wilt, dan kan je huwelijkse voorwaarden bij de notaris maken. Bij huwelijkse voorwaarden kan je zelf de huwelijksregels aan je eigen situatie aanpassen. Dit zou – zoals ook een Kamermeerderheid dat ziet- meer kunnen passen bij de individualisering van de maatschappij.

Met huwelijkse voorwaarden hebben echtgenoten de vrijheid te kiezen hoeveel zij met elkaar willen delen. Ook kan in de meeste gevallen door huwelijkse voorwaarden worden voorkomen dat schuldeisers aanspraak kunnen maken op het vermogen van de andere echtgenoot. Ondernemers kiezen vaak voor huwelijkse voorwaarden; dan kunnen bijvoorbeeld de vermogens van beide echtgenoten gescheiden blijven. Een andere reden om voor huwelijkse voorwaarden te kiezen is, dat één van beide echtgenoten veel meer vermogen heeft opgebouwd of dat één van beiden zicht heeft op een schenking of erfenis. Ook echtgenoten die eerder getrouwd zijn geweest, kiezen vaak voor huwelijkse voorwaarden.

Eerder waren de huwelijksregels al onderwerp van discussie in de Tweede Kamer. Het toen voorliggende wetsontwerp werd op het laatste moment echter gewijzigd waardoor een verandering van de regels over de gemeenschap van goederen niet zijn doorgegaan.

Netwerk Notarissen is een landelijk samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige notariskantoren. De kantoren werken samen door kennis te delen op het gebied van juridisch onderzoek, vakopleiding, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Netwerk Notarissen op Twitter: www.twitter.com/NetwerkNotaris .

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook