23 april 2007 Nieuws

Meldplicht bij ongebruikelijke transacties

Sinds 1 juni 2003 is een nieuwe wettelijke identificatie- en meldplicht van kracht. Deze plichten zijn gebaseerd op de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. De nieuwe wetgeving, die vooral het witwassen van geld moet bestrijden, is als gevolg van de aanslagen van 11 september 2001 versneld ingevoerd.

Binnen het notariaat was een identificatieplicht al bekend, omdat die voortvloeit uit de Notariswet. Op grond van zijn beroeps- en gedragsregels mocht een notaris al geen bedragen in contanten in ontvangst nemen van meer dan € 10.000. De nieuwe regels reiken echter verder en zijn bovendien niet alleen van toepassing op het notariaat maar ook op andere vrije-beroepsgroepen, zoals makelaars, advocaten en belastingadviseurs.

Niet altijd meer ‘geheim’
Als wij te maken krijgen met ongewone transacties, moeten wij dit rapporteren bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Opvallend is dat de betreffende cliënt hiervan niet op de hoogte mag worden gesteld, om te voorkomen dat hij (of zij) het opsporingsapparaat eventueel zou dwarsbomen.
Dat is nogal wat; u gaat er immers van uit, dat alles wat u aan de notaris toevertrouwt ook vertrouwelijk wordt behandeld, dat alles ‘geheim’ blijft. Om verrassingen te voorkomen brengen wij u daarom op de hoogte van deze meldplicht.

Indicatoren
Welke transacties moeten wij precies aan het Meldpunt doorgeven? De ministers van Financiën en Justitie hebben ter verduidelijking een aantal ‘indicatoren’ vastgesteld. Zo is melding in elk geval verplicht bij transacties vanaf € 15.000 in contanten (of cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen). Bij twee andere indicatoren speelt ook ons eigen oordeel een rol. Wij zijn verplicht om een transactie als ongebruikelijk aan te melden als er bij ons een vermoeden ontstaat van witwassen. Het gaat dan om gevallen waarin wij, op grond van onze ervaring, het idee of gevoel hebben dat er iets niet in de haak is. Ook moeten wij transacties aangeven waarbij het contante deel van de betaling weliswaar onder de € 15.000 blijft, maar waarvan wij de indruk hebben dat de cliënt dit bewust doet om onder de meldgrens te blijven (dit wordt ook wel ‘smurfen’ genoemd).

Overigens vallen niet al onze werkzaamheden onder de nieuwe regels. Voor ons geldt een vrijstelling voor het eerste oriënterende gesprek met een cliënt. Wordt de relatie na dit gesprek verbroken, dan hebben wij niets meer te maken met de meldplicht.

Wilt u meer over dit onderwerp of andere notariële onderwerpen weten, neem dan contact op met ons kantoor.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook