18 december 2018 Nieuws

Misbruik in vertrouwensrelaties

Door de toenemende vergrijzing worden steeds meer ouderen afhankelijk van zorg van anderen. Meestal wordt die zorg geleverd door iemand uit de directe omgeving, zoals kinderen, familieleden, vrienden of kennissen.

Bij langdurige zorg ontstaat/groeit er tussen de zorgontvanger en de zorgverlener een vertrouwensrelatie.

Vaak gaat dit goed. Maar, het komt – helaas – in toenemende mate voor dat die vertrouwensrelatie uitnodigt tot misbruik.

De zorgontvanger is afhankelijk van de verleende zorg en staat om die reden soms meer toe dan goed is. Het is een uitzondering dat de pinpas wordt meegenomen en gelden worden opgenomen voor andere doeleinden dan voor de zorgontvanger.

Ongeveer 30.000 ouderen zijn jaarlijks slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting.

Dit kan jaren zo door gaan, zonder dat (andere) naasten door hebben wat er aan de hand is.

Degene die de zorgt ontvangt durft hierover niet te praten of is zich door geestelijke teruggang daarvan niet of niet meer bewust.

Dit heet misbruik van omstandigheden, wat beter voorkomen kan worden dan dat het achteraf moet worden gecorrigeerd.

Dit kan op verschillende manieren. Zowel de zorgontvanger als de zorgverlener moeten willen dat dit goed is geregeld.

Een voorbeeld uit de praktijk: een moeder (wilsbekwaam) woont 23 jaar bij dochter en schoonzoon in. Haar financiële zaken worden beheerd door haar dochter en schoonzoon.

Na jaren beschuldigt moeder haar dochter van verduistering van € 40.000,-. Wegens bewijsproblemen trok de moeder hier aan het kortste eind.

Wat had de moeder moeten doen?

Op papier zetten (door middel van een volmacht) welke bevoegdheden wel of niet aan haar dochter en zoon toekwamen. Wordt buiten die bevoegdheden getreden, dan had moeder actie kunnen ondernemen.

Een andere optie  (iets verderstrekkend) is het aanvragen van een mentorschap, bewindvoering en/of curatele.

Niet enkel voor de ouder, maar ook voor degenen die – naar beste kunnen – de ouder helpen bij het financieel beheer, hebben er baat bij als helder is wat de afspraken zijn.

Scheve blikken of vraagtekens (na overlijden van de ouder)  in de toekomst van andere familieleden kunnen daarmee worden voorkomen.

Leg dus de afspraken vast, regel een schriftelijke machtiging en houd een gedegen administratie/boekhouding bij.

Voor zover er transacties plaatsvinden naar de eigen rekening, vermeld daarbij een duidelijke omschrijving, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan!

Dit voorkomt lastige gesprekken tijdens het kerstdiner.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook