9 november 2011 Nieuws

Naar de notaris bij overdracht en financiering van schip/woonark?

Bij de overdracht of financiering van een schip of woonark kan het noodzakelijk zijn een notaris in te schakelen.

Ten eerste kan de notaris de overdracht van een schip of woonark vastleggen in een notariële akte indien de notaris wordt ingeschakeld bij de overdracht van een schip of woonark. Het voordeel hiervan is, dat bewijs van eigendom van het schip of woonark voor een ieder vaststaat.

Ten tweede dient de notaris ingeschakeld te worden indien de financiering van (de aankoop van) het schip of woonark geschiedt door middel van een hypothecaire financiering. Een schip of woonark dient teboekgesteld te worden bij het Kadaster om een hypotheek op een schip of woonark te vestigen. De notaris kan deze teboekstelling verzorgen. Nadat het schip of woonark is teboekgesteld, kan er een hypotheek worden gevestigd op het schip of woonark. Het opmaken van de hypotheekakte geschiedt door de notaris. Vervolgens wordt de hypotheekakte ingeschreven in het Kadaster.

Bij de overdracht en financiering van schepen en woonarken kunnen nog veel meer zaken een rol spelen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • aanvraag van een nationaliteitsverklaring bij de overdracht van zeeschepen;
  • wijziging teboekstelling van een zeeschip naar een binnenschip en omgekeerd;
  • teboekstelling van een schip of woonark tijdens de bouw;
  • verplichte teboekstelling van een schip met een waterverplaatsing van meer dan 10 m3;
  • doorhaling van de hypotheek op het schip of woonark;
  • uitschrijven van de teboekstelling van een schip of woonark.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor indien u meer wilt weten over de overdracht en financiering van schepen of woonarken. U kunt vragen naar de heer Jacob van Altena.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook