25 oktober 2012 Nieuws

Nieuws voor ondernemers

Nadat op 1 oktober de nieuwe spelregels voor de bv zijn ingevoerd, staat bedrijven weer een nieuwe wet te wachten. Op 1 januari a.s. gaat de wet ‘Bestuur en Toezicht’ in. Hier leest u kort wat dit mogelijk voor uw bedrijf betekent.

Nieuwe directie/bestuurssamenstelling
Door de nieuwe wet kan gekozen worden voor een directie of bestuur van een bv of nv met uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders. Dat moet geregeld worden in de statuten. De toezichthoudende bestuurders zijn dan deel van het bestuur, maar houden toezicht op de uitvoerende bestuurders. De taak van de toezichthoudende bestuurders is vergelijkbaar met die van de Raad van Commissarissen. Bijvoorbeeld in een familiebedrijf kan het aantrekkelijk zijn om hiervoor te kiezen. De toezichthoudende bestuurders worden dan meer betrokken bij de (dagelijkse) besluiten van het bestuur. Omdat beide soorten bestuurders voortaan in één orgaan zitten, kunnen zij bovendien sneller een besluit nemen.

Tegenstrijdig belang
Het komt voor dat het persoonlijk belang van de ondernemer en het belang van de bv elkaar raken. Bijvoorbeeld als de ondernemer in privé de bedrijfsauto van de bv overneemt. Dit wordt ’tegenstrijdig belang’ genoemd. Er gaan voor dit soort situaties nieuwe spelregels gelden over wie in dat geval het besluit van de bv (voor de verkoop bijvoorbeeld) neemt. De directeur/bestuurder met het tegenstrijdig belang moet het besluit overlaten aan zijn medebestuurders en mag ook niet meedoen aan het gesprek hierover. In de statuten kan geregeld worden wie het besluit neemt als er maar één bestuurder is of als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben. Wij kunnen voor u nazien of aanpassing van de statuten nodig is.

Vaststelling jaarrekening bv
Vanaf 1 oktober 2012 geldt voor de vaststelling van de jaarrekening van de bv in sommige gevallen een kortere termijn. De wettelijke termijn is voor die gevallen verkort van 13 maanden naar 11 maanden. Deze wettelijke termijn kan in de statuten worden verlengd. Wilt u weten of dit ook in uw geval nodig of wenselijk is? Wij kunnen u hierover adviseren.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook