Maatschappelijke voorzieningen

Bent u onvoldoende zelfredzaam en kunt u niet goed meedoen in de maatschappij en kan uw netwerk niet helpen? Dan is de gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht u ondersteuning te bieden. In de wet staat niet op welke manier de gemeente u dient te ondersteunen. De wet legt de gemeente alleen de verplichting op plannen vast te stellen met het doel u te ondersteunen. Uitgangspunt bij deze plannen is dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

U kunt bij de ondersteuning denken aan het volgende:
– begeleiding en dagbesteding;
– ondersteuning om de mantelzorger te ontlasten;
– opvang in geval van huiselijk geweld;
– hulp bij het huishouden
– woningaanpassingen
– hulp bij het huishouden.

In sommige gevallen kan van u verwacht worden dat u een eigen bijdrage betaalt voor de ondersteunende voorziening.

Voor een aanvraag om een voorziening kunt u zich wenden tot het Wmo-loket binnen uw gemeente.
De gemeente zal vervolgens een beslissing nemen op een door u ingediende aanvraag om ondersteuning. Deze kan positief voor u uitpakken, maar kan ook afwijzend zijn. Tegen een beslissing van de gemeente kunt u opkomen door het indienen van een bezwaarschrift. De gemeente zal vervolgens uw bezwaar moeten beoordelen en een tweede besluit (op bezwaar) moeten nemen.

Voor advies over de mogelijkheden om in bezwaar te gaan en de slagingskans van uw bezwaar kunt u zich richten tot onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het bestuursrecht. Zij kunnen u een eerlijk advies geven en u eventueel bijstaan bij het voeren van een bezwaar of beroepsprocedure tegen de gemeente.