11 november 2016 Nieuws

Schenken in 2016 of 2017?

Vanaf 2017 kunt u een bedrag van maximaal €100.000 belastingvrij voor de eigen woning schenken. Dit is volgend jaar, maar toch is het belangrijk dat u nu al nadenkt of het verstandig is nog in 2016 actie te ondernemen. In sommige gevallen kunt u namelijk niet tot 2017 wachten en moet u dit jaar nog in actie komen.

De schenkingsvrijstelling

Iedere Nederlander mag vanaf 1 januari 2017 een bedrag van €100.000 belastingvrij voor de eigen woning aan een ander schenken. De ander moet op dat moment tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Het geschonken bedrag moet door de ontvanger worden besteed aan de eigen woning, bijvoorbeeld voor aankoop of verbouwing van de woning of voor verbetering ervan (o.a. zonnepanelen, isoleren).

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze schenkingsvrijstelling. We informeren u graag welke voorwaarden er voor uw specifieke situatie gelden.

Schenken in 2016 of 2017: wat is verstandig?

Omdat er eerder ook andere vrijstellingen voor schenking golden, is er een ingewikkelde overgangsregeling. Hierdoor moet in sommige gevallen niet en soms juist wel nog in 2016 geschonken worden om optimaal van deze regeling gebruik te maken. Het kan dat u door verkeerd gebruik van de regels uiteindelijk niet volledig profiteert van de vrijstelling en het u dus onnodig geld ‘kost’.

Is het verstandig nog in 2016 actie te ondernemen of kunt u wachten met schenken tot 2017? Hieronder hebben we 3 situaties uitgelicht die op u van toepassing kunnen zijn.

  1. U wilt schenken aan uw kind dat ouder is dan 40 jaar. Hoe te handelen? U mag dan alsnog belastingvrij €100.000 voor de eigen woning schenken als de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar is. De leeftijd van de partner mag als het ware worden geleend.
  2. U wilt maximaal profiteren van de schenkingsvrijstelling. Hoe te handelen? Heeft u vóór 1 januari 2010 al geld aan uw kind geschonken voor zijn eigen woning? Dan kunt u nu extra profiteren. Als u in 2016 nog een keer schenkt, dan komt u in het gunstige overgangsrecht terecht. Daar heeft u in 2017 en 2018 voordeel van!
  3. U heeft eerder geld aan de ontvanger uitgeleend. Als het geld is uitgeleend voor de eigen woning, dan kunt u die lening omzetten in een schenking. Dit wordt ‘kwijtschelding’ genoemd. De ontvanger hoeft de lening later niet meer terug te betalen. U kunt dit belastingvrij doen tot een bedrag van €100.000 omdat ook hiervoor de vrijstelling geldt.
Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook