22 januari 2021 Nieuws

Stichting oprichten

Wilt u een stichting oprichten, omdat u  samen met anderen, geld wilt ophalen voor een goed doel of omdat u een project wilt starten in een ontwikkelingsland? Maar waar begint u? Hoe organiseert u het? En op welke rekening laat u het geld binnenkomen? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtspersoon die is opgericht om een bepaald doel na te streven. Anders dan bij andere rechtspersonen is winst maken niet het doel.

Waarom een stichting oprichten?

Als u erover denkt om serieus fondsen te werven, is het verstandig om eerst een stichting op te richten.

Wat zijn de voorwaarden voor het oprichten van een stichting?

Een stichting moet bij de notaris worden opgericht, met een zogenaamde notariële akte. U verzint een naam voor de stichting en geeft samen met de notaris vorm aan de statuten. De statuten worden opgenomen in de notariële akte en vormen een soort spelregels. De inhoud wordt deels wettelijk voorgeschreven, maar u mag er deels ook zelf invulling aan geven. In de statuten neemt de notaris onder meer het volgende op:

  • de naam van de stichting
  • het doel van de stichting
  • de gemeente waar de stichting is gezeteld
  • wie het bestuur van de stichting vormen
  • hoe bestuurders worden benoemd en ontslagen
  • hoe het bestuur besluiten neemt
  • hoe de statuten kunnen worden gewijzigd
  • wat er met het overgebleven geld gebeurt als de stichting wordt opgeheven

Wat zijn de voordelen van het oprichten van een stichting?

Het voordeel van een stichting is dat u, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, bij de Belastingdienst een ANBI-status kunt aanvragen.

Wat is een ANBI-status?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen belang. Een ANBI-status heeft een aantal fiscale voordelen. Zo hoeft een stichting met een ANBI-status vaak geen erf- of schenkbelasting te betalen. Doet de ANBI-stichting zelf schenkingen aan een ander goed doel? Dan hoeft deze ontvanger ook geen schenkbelasting te betalen. Ook voor donateurs heeft een ANBI-status fiscale voordelen. Zij mogen hun giften aan een ANBI namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-status moet de stichting aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is er de 90%-eis, maar er gelden ook eisen voor het bestuur, het vermogen van de stichting, de administratie en de statuten. Een notaris kan u daar bij het oprichten van de stichting meer over vertellen. Als u in aanmerking wilt komen voor een ANBI-status zorgt de notaris ervoor dat uw stichting ‘ANBI-proof’ is.

Wat gebeurt er na de oprichting van een stichting?

Is de stichting eenmaal opgericht? Dan bent u verplicht haar in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Meestal doet de notaris dit voor u. Ook kunt u op dat moment een eigen bankrekening voor de stichting openen. Vervolgens kunt u aan de slag!

Vragen over een stichting oprichten?

Heeft u vragen over het oprichten van een stichting? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag. Wilt u een stichting oprichten, al dan niet met ANBI-status? Dan is Abma Schreurs u ook graag van dienst.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook