mr. N.F.C. van der Heijden – Greven (Nicolette)

n.vanderheijden@abmaschreurs.nl

088 433 43 81

https://www.linkedin.com/in/nicolette-van-der-heijden-21860116/

Nicolette van der Heijden-Greven is in 1996 afgestudeerd op het Nederlandse recht aan de Katholieke Universiteit Maastricht. Vervolgens heeft zij notarieel recht gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, welke studie in 1998 met succes is afgerond. In april 2002 heeft Nicolette ook de Notariële Beroepsopleiding afgerond.

Tijdens haar studie in Nijmegen is zij werkzaam geweest bij een notariskantoor in de Zaanstreek, waar zij zich met name bezig heeft gehouden in de familierechtpraktijk en de ondernemingsrechtpraktijk. Vanaf juli 2006 is Nicolette werkzaam bij Abma Schreurs Notarissen, waar zij zich verder heeft gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Nicolette is in 2017 benoemd tot notaris in Purmerend.