9 mei 2009 Nieuws

Uitsluitingsclausule blijft nodig

Bent u van plan een testament te maken of een schenking te doen? Is degene aan wie u wilt nalaten of schenken in gemeenschap van goederen gehuwd? Dan is het volgende voor u van belang.

De Tweede Kamer heeft kort geleden gestemd over een voorstel om de bepalingen in de wet over het huwelijk en het geregisteerd partnerschap aan te passen. De belangrijkste voornemens zijn echter inmiddels geschrapt.
Oorspronkelijk wilde men regelen dat als een van de echtgenoten of partners tijdens het huwelijk iets erft of iets geschonken krijgt, deze erfenis of schenking altijd automatisch buiten de gemeenschap van goederen zou vallen. Dat zou betekenen dat de echtgenoten of partners de erfenis of de schenking niet zouden hoeven te delen. Dit is vooral prettig bij een scheiding.

Een aantal fracties waren echter tegen deze regeling. Het plan is geschrapt en dus geldt nog steeds de regel: Bij schenking of bij het maken van een testament waarin wordt bepaald dat iemand iets zal erven, moet duidelijk worden geregeld dat de schenking of erfenis niet gedeeld hoeft te worden met een huwelijks- of geregistreerd partner. Dit heet een uitsluitingsclausule. Zonder uitsluitingsclausule valt de schenking of erfenis in de gemeenschap en deelt de partner mee.

 

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook