6 augustus 2018 Nieuws

Voorkom problemen bij de koop van een huis!

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat mensen hun huis via internet of via mond op mond reclame zonder makelaar kopen. Dit kan prima, maar besef wel dat het belangrijk is om goed voorbereid te zijn op de stappen die u moet ondernemen om het huis daadwerkelijk te kopen. Voorkom problemen en verdiep u goed in de diverse juridische zaken bij het kopen van uw huis.

Eén van de zaken die u moet regelen bij de koop van uw huis is een koopovereenkomst.

De koopovereenkomst kan worden opgesteld door u zelf, de makelaar of de notaris.

In Amsterdam moet de notaris de koopovereenkomst maken, dit is het zogenoemde Amsterdams model. De makelaar gaat met de koper en de verkoper naar de notaris op de koopovereenkomst op te stellen. De notaris heeft een goed overzicht over alle eventuele juridische problemen die met de koop en de verkoop samenhangen. Op deze manier worden deze problemen al voordat de koopovereenkomst wordt getekend ondervangen.

Wat staat er in de koopovereenkomst?

In de koopovereenkomst worden de afspraken tussen partijen vastgelegd. Een gedeelte daarvan is standaard, bijvoorbeeld wat er gebeurt als er schade aan het pand tussen verkoop en levering ontstaat en wat er gebeurt als de koper of de verkoper na het tekenen van de overeenkomst alsnog niet mee wil werken. Andere afspraken die gemaakt worden tussen de verkoper en de koper, zoals welke zaken achterblijven in de woning en welke zaken overgenomen worden (bijvoorbeeld lampen, zonnewering, gordijnen etc.) worden in de overeenkomst opgenomen, zodat er bewijs van is. Het is dus belangrijk om álle afspraken vast te leggen. De belangrijkste zijn de prijs, de dag van levering en de ontbindende voorwaarden voor financiering en huisvesting.

De notaris begeleidt en adviseert op juridisch gebied zowel de verkoper als de koper. Hij is een onafhankelijke partij en houdt de belangen van alle partijen in de gaten. De koper krijgt een goed afgewogen advies over waar je op moet letten en de verkoper krijgt advies over de verplichtingen die je tegenover verkoper hebt.

Het is dus altijd verstandig om, vóórdat de koopovereenkomst ondertekend wordt, de notaris in te schakelen bij het maken van de koopovereenkomst of te raadplegen over mogelijke problemen.

Laat uw koopovereenkomst opmaken voor € 500,00 inclusief het opstellen, bespreken en tekenen bij een van onze 4 vestigingen.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook