9 juni 2009 Nieuws

Vrijgesteld schenken aan instellingen

Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om vermogen te schenken en na te laten aan instellingen zonder dat hier belastingheffing over plaatsvindt. De instellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn de ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (verder: ANBI), de amateursportverenigingen, de dorpshuizen en de ‘Speciaal Nut Beogende Instellingen’ (verder SNBI).

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook