15 april 2019 Nieuws

4 redenen waarom het belangrijk is om een digitale erfenis te regelen

Naast een reguliere erfenis heeft vrijwel iedereen tegenwoordig ook een digitale erfenis: social media profielen, e-mailaccounts, cloud accounts voor opslag van foto’s en documenten en online accounts bij winkels en streamingdiensten. Ook online tegoeden, online schulden en cryptomunten maken deel uit van een digitale erfenis. Voor u en uw nabestaanden is het belangrijk om ook die erfenis goed te regelen. In dit artikel leggen wij u uit waarom.

#1 In de wet is niets geregeld

Abma Schreurs is aangesloten bij het grootste samenwerkingsverband van notarissen in Nederland, Netwerk Notarissen. Netwerk Notarissen heeft de politiek onlangs opgeroepen om het erfrecht aan te passen.

Op dit moment is in de wet namelijk nog niets geregeld voor uw digitale erfenis. Op grond van de wet kunnen nabestaanden alleen uw huis, uw vermogen en uw persoonlijke bezittingen erven. Na uw dood wordt er dus niemand eigenaar van uw online nalatenschap, met alle problemen en risico’s van dien.  Het is dan ook belangrijk om vroegtijdig uw erfenis te regelen.

#2 Als u niets regelt zadelt u uw erfgenamen met problemen op

Omdat er in de wet niets is geregeld, gaan uw digitale data niet over op uw erfgenamen. Bovendien zijn veel online accounts op dit moment niet overdraagbaar. Dat betekent dat uw erfgenamen, als zij geen inloggegevens hebben, niet bij uw online data kunnen. Zij kunnen dan dus bijvoorbeeld niet bij uw foto’s, video’s of administratie.

Bovendien is het voor uw nabestaanden dan ingewikkeld en tijdrovend om uw accounts op te heffen. Veel (buitenlandse) bedrijven willen een account namelijk pas verwijderen als uw nabestaanden een overlijdensakte opsturen.

Als u deze problemen wilt voorkomen kunt u in uw testament opnemen wie uw digitale nalatenschap mag afwikkelen. Ook kunt u daarin per account opnemen wat u wilt dat er na uw overlijden mee gebeurt. Ook kunt u bij uw testament een lijst van al uw online accounts voegen, met de inloggegevens. Of aangeven waar u een dergelijke lijst bewaart. Uw nabestaanden kunnen dan op uw accounts inloggen en zelf het account verwijderen of aanpassen, bijvoorbeeld door het een zogenaamde herdenkingsstatus te geven.

#3 Als u niets regelt is uw digitale nalatenschap een prooi voor hackers

Als u niets regelt leeft u online in principe gewoon door. Dat betekent dat uw online accounts en online tegoeden bij winkels en streamingdiensten gewoon actief blijven. En dat uw foto’s online ook beschikbaar blijven. Dat maakt uw data een prooi voor hackers. Zo kunnen hackers niet alleen uw identiteit gebruiken om zelf spullen te bestellen, maar bijvoorbeeld ook uw gegevens en foto’s stelen om nieuwe online accounts aan te maken.

#4 Wetgevingsprocessen duren meestal lang

Als er al nieuwe wetgeving komt over de digitale erfenis, zal dat nog wel enige tijd duren. Niet alleen de Nederlandse wet moet namelijk worden aangepast, maar ook de Europese regelgeving. Tot het zo ver is (en overigens daarna ook) doet u er dus goed aan om zelf uw digitale erfenis in uw testament te regelen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw offline of online nalatenschap? Of wilt u uw digitale erfenis opnemen in uw testament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs helpen u graag.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook